(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 7)

Op zondag 17 mei 2020 zal in onze parochie de Eerste Communie viering gehouden worden. Kinderen die in groep vier zitten van de basisschool of die acht jaar zijn kunnen na een tijd van voorbereiding deelnemen. De ouders moeten daar hun kind wel voor opgeven. Dat kan tot
12 januari 2020. Op dinsdag 4 februari 2020 om 19.30 uur is er een eerste ouderavond. Daarin maken we kennis met elkaar en wordt het project “Door de Poort” uitgelegd. De voorbereiding van de kinderen gebeurt thuis en in de kerk. Op woensdag 4 maart 2020 van 14.30 – 16.00 uur is er een eerste kindermiddag.
Ouders kunnen hun kind per email opgeven : eerstecommunie@outlook.com
Daarna wordt hen een kalender toegestuurd.
Voor een parochiegemeenschap is de viering van de Eerste Communie een belangrijk moment. De parochie begroet dan kinderen in haar midden. Samen met ouders en opvoeders draagt de parochie verantwoordelijkheid voor de godsdienstige vorming van kinderen. Een gezond en goed gevormd geloof helpt kinderen uit te groeien tot gelukkige en blije mensen. Tot mensen die beseffen dat een goede samenleving gebouwd wordt op eerbied voor de schepping en liefde tot de naasten.
Het levensverhaal van Jezus is hun voorbeeld. Daarom vertellen wij in de voorbereidingstijd verhalen over Jezus zoals ze die ’s zondags ook weer horen in de Eucharistieviering.
Het zou fijn als de gezinnen waarin een Eerste Communicant is, gedurende de voorbereidingstijd de Eucharistieviering van zondag 10.00 uur mee beleven.
Samen met ouders wil de parochie de kinderen op de weg van Jezus zetten.

Pastor Tom Buitendijk


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *