( verschenen in het catecheseblad voor kinderen en ouders 
De Weg: jaargang 1, nummer 4 )
de weg jrg1-nr 4.Download

Heel lang geleden, vlak bij de stad Bethlehem, leefde eens een kleine jongen.
Zijn familie was heel arm. Zijn kleren waren versleten, soms had hij honger,
want er was niet genoeg te eten. Maar de jongen had één ding
waardoor hij toch gelukkig kon zijn: hij had een trommel,
die trommel was van zijn vader geweest en daarvóór van zijn opa.
Jaren geleden, toen zijn opa nog jong was, had die de trommel gekregen
van rondtrekkende muzikanten. Toen de kleine jongen oud genoeg was
leerde zijn vader hem param pampam pam spelen, op de trommel.
Nu was hij van de kleine jongen en die hield heel veel van zijn trommel.
Elke dag speelde hij erop en liep door zijn dorp.
De andere kinderen volgden hem, terwijl hij speelde, zongen mee
en marcheerden in de maat. Soms liepen er zelfs dieren mee in de parade!
De kleine jongen speelde zo vaak op de trommel
dat hij er heel goed in werd. De mensen in het dorp noemden hem al gauw
de kleine trommeljongen.
In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth, moesten Jozef en Maria op reis.
Maria was in verwachting, maar ze moesten naar Bethlehem voor de volkstelling die keizer Augustus bevolen had. In Bethlehem was het heel druk,
zo druk dat ze geen plaats konden vinden om te slapen.
Ze werden naar een kleine stal gestuurd door een herbergier.
Jozef en Maria waren zo moe en koud dat ze blij waren dat ze in het stro
in de stal konden gaan liggen. Die nacht werd Jezus geboren,
en Maria legde hem voorzichtig in een kribbe met stro.

Buiten op het veld waren de herders. Ze pasten op hun schapen.
Het was een heel gewone nacht. Toen opeens … was er een helder licht,
alsof het dag werd.
En daar stond een engel in het licht. De engel zei: ‘Wees maar niet bang.
Ik kom jullie een boodschap brengen van God.
Jullie zullen allemaal erg blij zijn.
In Bethlehem is een bijzonder Kindje geboren. Een Kind dat alle mensen
gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken. De herders gingen Hem zoeken
en vonden Jezus. Ze vertelden het grote nieuws aan iedereen.
Iedereen had het over de kleine Jezus. Ook de trommeljongen hoorde van Jezus.
Hij wou ook graag naar het Kindje kijken, maar hij had niks om te geven.
Die nacht zag hij een heldere ster schijnen. Even later kwamen er
drie vreemde mannen op kamelen door de straat, ze hadden mooie kleren aan
en mooie dingen bij zich, het waren koningen.
Zouden zij ook naar Jezus gaan kijken? De kleine trommeljongen besloot hen
te volgen. Hij hoorde de drie mannen praten over de ster.
Ze waren de ster al van heel ver gevolgd en nu scheen de ster boven een stal.
De drie koningen gingen de stal binnen. Toen ze Jezus zagen bogen ze
en gaven hun mooie geschenken: mirre, wierook en goud.
De kleine trommeljongen stond buiten en zag dat allemaal gebeuren.
Wat kan ik doen dacht hij, ik heb niks om te geven, verdrietig draaide hij
zich om en liep terug naar huis. Toen zag hij de trommel die aan zijn zij hing.Plotseling wist hij wat hij de kleine Jezus kon geven.
Hij zou voor Hem op de trommel spelen. Hij ging terug en toen hij
de stal weer zag begon hij zacht te spelen en te zingen…

Ik ga naar Bethlehem param pampam pam
en sla mijn trom voor Hem, param pampam pam
Want voor de sterren scheen, param pampam pam.
is plaats voor iedereen, param pampam pam
ram pam pampam ram pam pampam.
Jezusde koning kwam param pampam pam
in de stal param pam pampam param pam pampam

EnMaria zei: param pampam pam
Je slaat je trom zo blij, param pampam pam
En kijk, mijn Kindje lacht, param pampam pam
Het heeft op jou gewacht, param pampam pam
ram pam pampam ram pam pampam.
Sla jetrommel maar, param pam pampam
in de stal param pam pampam param pam pampam

En hijsloeg de trom param pampam pam
het werd al stil alom, param pampam pam
de engelen waren heen, param pampam pam
ook de herders een voor een param pampam
ram pam pampam ram pam pampam.
Maarhij sloeg de trom param pam pampam
in de stal param pam pampam param pam pampam

Muziek: https://www.youtube.com/watch?v=DT1fA59oH7Q0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *