‘De Weg’ wil een catecheseblad zijn van onze parochie voor kinderen en ouders. We begrijpen best dat kinderen niet uit zichzelf vragen: “Pa, ma,  mag ik ‘de Weg ‘ lezen?” Maar samen met u kan uw kind het blad wel lezen.  Het blad is een hulpmiddel bij de geloofsopvoeding.

Download

Toelichting

Bij het doopsel van uw kind hebt u beloofd uw kinderen op te voeden in de geest van het Evangelie en zelf in die geest te leven. Wij zijn ervan overtuigd dat u uw best doet uw kind een goede opvoeding mee te geven. Maar we denken ook wel dat veel ouders niet goed raad weten met de opvoeding in geloven.

De parochie hoopt u met dit blad behulpzaam te zijn. Wij hoop dat u dit hulpmiddel wilt aanvaarden en gebruiken.

Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met pastor Tom Buitendijk.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *