(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2)

De vastenactie 2020 probolinggo.

Probolinggo is een middelgrote stad in Oost Java. Er is een suikerindustrie, er worden druiven verbouwd en de mango’s zijn beroemd. De bevolking moet hard werken om het hoofd boven water te houden. De leefomstandigheden zijn sober. De gezondheidssituatie laat veel te wensen over. Het onderwijs staat nog steeds in de kinderschoenen, maar verbetert langzaam. Zo is de situatie nu.
Toen zuster Margarita Jonkman daar in 1953 haar gelofte als zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort aflegde, was de situatie veel bedroevender. Armoede, weeskinderen, gebrek aan scholing drukten zwaar op de bevolking.
Juist hier wilde Zr. Margarita leven en werken. Als jonge zuster werd zij hoofd van een internaat met 80 jongens. Naast voeding en opvoeding bracht zij ‘haar jongens’ hygiëne bij. Hun gezondheids- situatie verbeterde snel en weldra konden ze na het basisonderwijs naar een beroepsopleiding of naar een middelbare school. Zij heeft zich veertig jaar met succes voor de kinderen van Probolinggo ingezet. Naast het jongensinternaat kwam er ook een meisjesinternaat. In het besef dat het werk na haar door moest gaan, zorgde zij voor de opleiding van medewerkers (m/v). Veel van de jongeren die zij met moederlijke liefde onder haar handen had gehad, hebben nu goed werk, mooie gezinnen en een redelijk welvarend leven.
In 1993 keerde Zr. Margarita naar Nederland terug. “Ik heb in Probolinggo een prachtige, zij het soms niet gemakkelijke taak gehad”, zei ze er zelf van. Op 7 december 2010 overleed zij. Maar die taak was zó prachtig dat neven en nichten van de families Jonkman en Wegh die op een andere manier en gedeeltelijk hebben overgenomen. Zij hebbende de ‘Zr. Margarita Jonkman stichting’ opgericht die op Oost Java projecten voor jongeren ondersteunt. Daar horen de internaten van Zr. Margarita nog steeds bij. U begrijpt dat er na veertig jaar wel enige modernisering nodig is. En ook begrijpt u dat kinderen die in armoede opgroeien het beste geholpen zijn met onderwijs in een veilig en schoon internaat. Met Maria Wegh van onze parochie, met Astrid Wegh de beheerster van het fonds, met de neven en nichten Jonkman en Wegh willen wij het werk van Zr. Margarita steunen in deze Veertigdagentijd.


DE COLLECTES VOOR PROBOLINGGO:
11 april is er een deurcollecte na de Paaswake van 21.00 uur ( vervalt)
12 april is er een deurcollecte na de Paaszondagviering van 10.00 uur.( vervalt)
www.stichting-probolinggo-indonesië.nl
tel 06-53 33 1315.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *