(verschenen in het parochieblad jaargang 23, nummer 7)

Wij kennen een drievoudige komst van de Heer. De eerste en de laatste zijn duidelijk waarneembaar, maar niet de tweede. Bij de eerste komst namelijk is Hij op aarde gezien en ging Hij om met de mensen. Toen hebben zij , zoals Hijzelf zegt, én zijn werken gezien én Hem  gehaat. Bij de laatste komst zullen allen Gods heil aanschouwen. De middelste komst nu geschiedt in verborgenheid.

Die middelste komst is de weg waarlangs we van de eerste tot de laatste komen Bij de eerste was Christus onze verlossing, bij de laatste zal Hij als ons leven verschijnen. In deze middelste is Hij onze rust en onze troost. Daarover zegt Hij: Als iemand mij bemint, zal hij mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal hem beminnen en wij zullen tot hem komen.Waar moeten dat woord dan onderhouden worden? Verberg het in het binnenste van je hart; het zal daar overgaan in jouw genegenheden en in je gedrag. Eet het goed een laat je ziel zich verlustigen in die overvloed.

Als je zo Gods woord bewaart, word je er zonder twijfel zelf door bewaard. Dat zal deze komst bewerken, opdat, zoals wij de gestalte van de aardse mens hebben gedragen, wij zo ook de gestalte van de hemelse dragen.Zoals de oude Adam zich in heel de mens uitgestort heeft en hem geheel in bezit nam, zó moet nu Christus hem geheel bezitten, die hem geheel geschapen heeft,geheel verlost en geheel zal verheerlijken.

Bernardus van Clairvaux (* 1090  † 1153)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *