(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 6)

Voor gelovige mensen is de aarde geen gebruiksvoorwerp of bron van goederen die wij willen hebben, en waarvan we steeds meer willen hebben, totdat de aarde uitgeput is. De aarde is Gods schepping die door mensen geschonden is, maar die toch de plaats is waar Gods Koninkrijk groeien zal en kan. Onstuitbaar. Niemand kan op eigen kracht Gods Koninkrijk bewerkstelligen, maar iedere stap hoe groot of klein ook telt. Het is een gezamenlijke opdracht om helend te leven en naar heelheid te streven. Dat streven naar heelheid gebeurt in de uitermate ingewikkelde samenhang van zorg voor milieu, beheersing van het klimaat, het opzetten van circulaire economie, het ijveren voor shalom tussen volkeren, het bouwen aan een samenleving waarin armen geteld worden en waarin aan vluchtelingen gastvrijheid wordt gegund.

Die ingewikkeldheid is er. We kunnen niet in een klap alle problemen oplossen. Het is werk van kleine stappen en vraagt om lange adem. Het vraagt ook om persoonlijke keuzes. Ieder moet dat doen op eigen manier en soms hebben we moeite met de wijze waarop anderen hun keuzes maken. De een eet minder vlees. Dat vinden boeren niet leuk. De ander rijdt minder auto, maar dat maakt het moeilijker om familie die ver weg woont, te bezoeken. De een koopt zijn kleding in de kringloopwinkel, maar dan hebben de kinderen in Bangladesch minder werk. Toch is iedere stap een bijdrage. Uiteindelijk gaat het om bewust leven, bewust met de aarde omgaan, bewust weten dat de aarde van God is en vestigingsplaats van zijn Koninkrijk. Dàt bevorderen is onze opdracht.


Mgr Ron van den Hout, Brabander die Groninger probeert te worden, merkte in het dagblad Trouw op: We hebben onze mond vol van circulaire economie. Vroeger was die er gewoon. Deels vanuit armoede, maar ook vanwege solidariteit onder buren en familieleden en gewoonweg uit zuinigheid.

We zijn het verleerd om dingen te hergebruiken, al ligt dat vaak voor de hand. Een goede omgang met de natuur, Gods Schepping toch, stimuleren is een opdracht van de kerk.

Pastor Tom Buitendijk.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *