(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 2)

14 APRIL PALMZONDAG 10.00 UUR.


Wat is macht zonder gezag? Wat is heersen zonder dienstbaarheid? Nederig komt Jezus op een ezel gezeten Jerusalem binnenrijden.De mensen roepen Hem toe: Gezegend de koning die komt in de Naam van de Heer! Jezus straalt door zijn zachtmoedigheid gezag uit.Maar daarmee durven de mensen het niet aan. Straks roepen ze: Kruisig Hem. Kruisig Hem.

18 APRIL WITTE DONDERDAG 19.00 UUR.


In brood en wijn breekt en deelt Jezus zijn leven.
Opdat wij doen wat Hij heeft voorgedaan.Door zijn nabijheid geeft Hij ons kracht onszelf te geven. Als teken daarvan houden wij de collecte in natura, in houdbare etenswaren voor hen die tekort komen.


19 APRIL GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR EN 19.00 UUR.

Wij gedenken het lijden en sterven van de Heer.Zijn liefde voor ons bracht Hem aan het kruis.en gedenken hen die vandaag lijden. Wij eren de Gekruisigde met meegebrachte bloemen om 15.00 uur. De donkerte van de dood verdrijven wij met licht om 19.00 uur.

20 APRIL PLECHTIGE PAASWAKE OM 21.00 UUR.

In het donker van het graf ontluikt nieuw licht.In stilte van de dood klinkt een stem: sta op en leef. De Paaskaars geeft licht aan alle gelovigen.Wij herinneren ons het doopsel toen wij lichtdrager en vredebrenger genoemd werden. Wij staan op als Paasmensen.

21 APRIL PAASZONDAG 10.00 UUR.

De verrezen Christus roept ons als zijn volk bijeen. Hij wenst ons vrede en vreugde. Hij deelt in gebroken brood en wij vergroten zijn leven uit. Hij zendt ons erop uit om het leven te bevorderen en om als opgewekte en vernieuwde mensen te leven. Zalig een vrolijk Paasfeest voor ieder die in Hem gelooft.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *