(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2)

5 APRIL PALMZONDAG 10.00 UUR. (vervalt) 

Daar sta je dan met je palmtak. Je roept met anderen mee: “Gezegend ben je in de Naam van Heer. Kom ons bevrijden.” Als het enthousiasme wegebt, vraag je je af: “Hoe kan een zacht- moedig en nederig mens het land bevrijden. Moet die dan niet machtiger zijn dan de heersers”. Kan ik geloven en durf ik te vertrouwen op de zachte kracht van liefde ten einde toe? Heb ik die moed?

9 APRIL WITTE DONDERDAG 19.00 UUR. (vervalt) 

Aan tafel aanzitten met de Heer. Iedere zondag worden je genodigd.
Is het nog een schok voor jou als toen bij het Laatste Avondmaal, om Hem te horen zeggen: Dit brood – mijn lichaam voor jullie. Deze beker – mijn bloed voor jullie vergoten? Delen in de maaltijd van de Heer roept jou op tot het weg schenken van jezelf aan ieder die om liefde vraagt. Bid om moed en kracht daartoe!

Als teken daarvan houden wij de collecte in natura, in houdbare etenswaren voor hen die tekort komen.


10 APRIL GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR EN 19.00 UUR. (vervalt) 

Staande onder het kruis zien je Hem die ten einde toe ons lief gehad en daarom daar nu hangt. Kun je het aanzien? Of kijk je weg bij dit leed?
Alleen door te blijven kijken, kun je door het donker heen nieuw licht zien.
Van God verlaten bidt Jezus: God blijf mij toch getrouw.
Durf ik te geloven dat eens alle leed overwonnen zal worden ?

Wij eren de Gekruisigde met meegbrachte bloemen om 15.00 uur .
De donkerte van de dood verdrijven wij met licht om 19.00 uur.

11 APRIL PLECHTIGE PAASWAKE OM 21.00 UUR. (vervalt) 

Je ziet je paaskaarsje branden en bedenkt: ben ik licht van Christus?
Wat betekent het dat ik gedoopt ben en deel in Zijn dood en verrijzenis?
Draag ik het nieuwe leven uit als een blije christen?
De verhalen in de Paaswake vertellen van ondergaan en boven komen, van donker en licht, van dood en verrijzenis. Herken ik iets van mijn leven in die verhalen? Durf ik geloven: eens komt alles goed! Dat geloof wensen wij elkaar deze nacht toe!

12 APRIL PAASZONDAG 10.00 UUR. (vervalt) 

Je gaat naar de kerk, omdat het Pasen is. Het kernfeest van ons geloof.
Je gaat naar Jezus toe die gekruisigd is en opgestaan.
Het is de Verrezen Heer die ons als zijn volk bijeen brengt.
Voortaan ben ik met vele anderen Zijn Lichaam in deze wereld.
De levenskracht van de Verrezen Christus is wereldwijd werkzaam.
Staat de verrezen Heer in jou op en deel jij in Zijn Paasvreugde?
Wensen wij elklaar Zalig Pasen. De Heer leeft in jou en in mij!


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *