Op 1 november heeft een grote bestuurswisseling plaats gevonden omdat de toegestane bestuurstermijn van Harry Faasen (vice-voorzitter), Jan van de Veerdonk en Tijn Schonk en Peter Lammers (PBG) er op zat. Op dezelfde datum is Henk Peters als vice-voorzitter aangetreden.

  • Uit: Parochieblad jaargang 20 nummer 7 (december 2015/januari 2016)

De bestuursperiode onder vice-voorzitterschap van Harry Faassen kan vooral gekenmerkt worden als een periode dat de fusie tot Titus Brandsmaparochie zich moest gaan zetten. Elke parochie heeft haar eigen gewoonte en cultuur. Natuurlijk allebei katholiek maar op een eigen manier gerund door een groep vrijwilligers die hun hart gaven aan hun kerk, hun gemeenschap. Dat is altijd een pijnlijk proces van afscheid nemen van het vertrouwde en het er op proberen te wagen in de nieuwe situatie. Het is jammer dat mensen in dat pijnlijke proces soms zijn afgehaakt. We zouden ze graag weer willen verwelkomen. Het bestuur onder leiding van Harry heeft pijnlijke beslissingen moeten nemen om de financiën op orde te krijgen en heeft er voor gezorgd dat we een uitstekend outillage hebben om elkaar te ontmoeten en bijEEN te komen. Ook vanaf deze plek een hartelijk dank je wel aan Tijn, Jan, Peter en Harry voor de overdracht van een gezonde parochie aan een nieuw bestuur onder mijn leiding.

Ik ben Artikelen en berichten >> (1947) sinds januari 2011 gepensioneerd als centrale directie van de Hooghuis-scholen. Gehuwd met Chérie Goudsmits, vier kinderen waarvan twee aangetrouwd en vier kleinkinderen. Bestuurder en redacteur van maandblad de Roerom, van SOL (Brabant-Zeeuwse Identiteitbegeleiders) en van de Stichting Leergeld Oss, Bernheze, Uden en Veghel.

Het aantreden van het nieuwe bestuur viel samen met de viering van 125 jaar Karmelieten in Oss, werkzaam in pastoraat, onderwijs, media, wereldwinkel, blijf-van-mijn-lijf-huis, bedrijfspastoraat. De generaal overste (Prior Generaal) van de Karmelieten uit Rome kwam dit meevieren en het feit dat Titus Brandsma ereburger van Oss werd. Pijnlijk en verdrietig element van de feestvreugde was dat pastor George Zeegers vanwege de levensbedreigende ziekte A.L.S. noodgedwongen met zijn parochiewerk moet stoppen. Het verloop van zijn ziekte is een slopend proces dat heel snel gaat. Pastor Zeegers blijft tot zijn opvolger is benoemd formeel eindverantwoordelijk maar in de praktijk betekent dit dat pastoraal werker Leon Teubner hem waar mogelijk vervangt. Pastor Zeegers heeft niet alleen het fusieproces van de parochie geleidt maar ook verbindingen laten groeien tussen mensen binnen en buiten de kerk tegen de tijdgeest in. In hartelijke bewoordingen heeft de Prior Generaal hem in de feestelijke viering van zondag 8 november namens ons allen bedankt.

De Nederlandse provincie van de Karmelieten bestaat uit 80 –meestal oudere mensen– waarvan 18 vrouwen. Die 80 mensen behoeven verzorging en rusten uit van een welbesteed leven of hebben werk dat ze het liefste af maken. Eigenlijk is er geen pastor beschikbaar om George op te volgen maar door pijnlijk schuiven in werkzaamheden heeft de Prior Provinciaal Jan Brouns, in de persoon van pastor Tom Buitendijk (1946) een opvolger bereid gevonden van Amstelveen naar Oss te komen. Pastor Buitendijk is voor benoeming voorgedragen bij de bisschop van Den Bosch. En wij wachten op antwoord. Maar wij zijn erg blij dat hij zich bij ons wil voegen.

Intussen hebben wij als bestuur afgesproken met het bestuur van de Karmelieten dat zij nu al internationaal willen uitzien naar opvolging van pastor Buitendijk. Wij hopen dat die nog een aantal jaren bij ons wil werken, maar die periode zal te overzien zijn. Wij hopen dus dat er gastarbeiders voor de Osse wijngaard van de Heer te vinden zijn, die zich nu al gaan voorbereiden.

In onze kerken is jarenlang gebeden: Heer stuur arbeiders voor onze wijngaard. Dat gebed is royaal verhoord want ruim 200 mensen zijn in onze parochie werkzaam als vrijwilligers.

Van een klerikale kerk geleid door gewijde celibataire priesters zijn we aan het kantelen naar een kerk die gedragen wordt door toegewijde leken, mannen envrouwen die ondersteund worden door een (parttime) priester onder andere voor toediening van de sacramenten.

Onze toekomst ligt niet in het verleden. Daar gaan we nooit meer naar terug. We gaan op zoek naar een nieuwe vorm van kerk-zijn. Opnieuw verbindingen maken met jonge mensen die datzelfde geloof in God die Liefde is op een nieuwe manier en voor een nieuwe tijd vorm willen geven.

En wij proberen met die tijd mee te gaan. Dat doen we door onze zondagse kerkdiensten vanaf januari 2016 ook uit te zenden op de kabel voor wie daar belangstelling voor heeft (abonnee-tv). En we zullen meer werk maken van digitale communicatie (mail en dergelijke). In de hal van ons kerkgebouw komt een digibord waar alle relevante actuele informatie op te lezen zal zijn.

We gaan samen vol vertrouwen een nieuwe toekomst tegemoet. Wij hopen samen met U en jou.

Henk Peters


Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *