Kerk zijn doen we door samen te vieren, door samen deel te nemen aan o.a. de vieringen op zondag. Helaas konden we ten gevolge van het coronavirus ongeveer drie maanden niet meer fysiek aanwezig zijn op zondag. Maar ook niet op dinsdag en donderdag bij de vieringen in de st. Jozefkerk. Gelukkig hebben we de vieringen wel via streaming op internet kunnen volgen. Onze pastoor Tom Buitendijk heeft samen met een aantal hulpvaardige parochianen op een zeer mooie manier deze diensten verzorgd.

We zijn natuurlijk heel blij dat we met ingang van 1 juni  met meerdere parochianen de kerkdiensten weer fysiek mogen bijwonen. Gedurende deze drie maanden hebben we helaas ook de inkomsten gemist van uw wekelijkse bijdrage middels de collecte in de kerk, terwijl de kosten natuurlijk gewoon doorgaan en betaald moeten worden. Wilt u voor de collecte thuis geld in een enveloppe doen en afgeven in de bussen bij de uitgang. Wij danken u van harte voor uw bijdrage.

Voor de mensen die nog niet naar de St, Jozefkerk komen en mogelijk wel de internet kerkdiensten volgen, vragen we of ze hun wekelijkse kerkbijdrage willen overmaken t.n.v. de Titus Brandsmaparochie op bankrekening
NL22 RABO 0140 4058 01, onder vermelding van uw naam, adres + wekelijkse collecte.

Wij danken u nogmaals heel hartelijk voor uw bijdragen.

Lou Pinckaers.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *