(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 6)

1 – 8 – 15 – 22 DECEMBER OM 10. 00 UUR.

In dit mooie lied uit de zeventiende eeuw van Valentin Thilo wordt op dichterlijke wijze gezegd wat Advent is en wat Advent ons biedt: een voorbereiding op de ontmoeting met God die als mensenkind tot ons komt.

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal ,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Categorieën: Parochieberichten

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *