(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 7)

De evangelielezingen zullen vanaf deze Advent gekozen worden uit het evangelie volgens Marcus. Het zogenaamde B jaar. Het Marcusevangelie is het kortste evangelie. Daarom wordt de rij lezingen aangevuld met lezingen uit het Johannes- of Lucas evangelie.

Op zondag 29 november lezen we over de Heer die naar het buitenland is en die zijn dienaars opdraagt zijn huis en bezit goed te bewaken. Omdat niemand weet wanneer de Heer terug komt, worden alle dienaren opgeroepen waakzaam te zijn. 

Op 6 december ontmoeten we Johannes de Doper. Hij preekt een doopsel van bekering, maar weet ook dat hij de voorloper is van de Komende die dopen zal met Heilige Geest.

Op 13 december lezen we wederom over Johannes de Doper, maar nu in het evangelie volgens Johannes. Hij wordt vergeleken met de profeet Elia die volgens de Schriften de Messias komt aankondigen.

Op 20 december horen we het verhaal van de Aankondiging van de Heer volgens Lucas. We ontmoeten Maria die zozeer verlangde naar Gods reddende Aanwezigheid dat zij spontaan ”Mij geschiede naar uw woord” zei.  Haar Kind zal Koning zijn aan wiens Koningschap nooit een eind zal komen.

Als wij met Johannes de Doper en met Maria de verlangens van ons hart richten op redding en bevrijding van Godswege, dan zullen wij met Kerstmis niet een baby in de stal zien liggen, maar Gods Zoon die mens wordt om met ons Zijn Koninkrijk gestalte te geven. In het donker van deze coronatijd kan zijn licht ons hoop, moed en vertrouwen geven. Van Hem is de toekomst, kome wat komt. 

Pastoor Tom Buitendijk. 

 

Categorieën: Parochieberichten

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *