Nu ( 1 juli 2020) het door de versoepeling van de maatregelen meer mogelijk is mensen thuis te bezoeken, wil ik ( Tom Buitendijk) dit weer gaan doen. Van het aanbevolen ‘thuiswerken’ hebt u in de Tijdingen de resultaten kunnen zien. Twee maal per week verscheen er ‘leesvoer’. Ik heb ze met plezier gemaakt. Ik hoop dat u begrijpt dat ik vanaf nummer 40  weer eenmaal per week een uitgave verzorg. Zolang het nodig is zal ik de zondag liturgie mee sturen voor de velen die de online vieringen volgen.

Graag nodig ik parochianen iets te schrijven over ‘Beleving in Coronatijd’.

Ook de mooie brieven van onze bisschop zal ik mee blijven sturen.

Stukjes, brieven, gedichtenzijn ook welkom. De bedoeling van Tijdingen is dat we het “Samen kerk zijn” blijven beleven. Daarom wil ik u nogmaals vragen of u parochianen of andere geïnteresseerden kent deze Tijdingen graag willen ontvangen.

In deze coronatijd hebben we naast verdrietige ervaringen ook veel positiefs mogen ondervinden. Saamhorigheid, hulpvaardigheid, bereidheid te delen

(Voedselbank!) en het besef dat gezondheidszorg belangrijker is dan economische groei. Het virus zelf is een dom iets. Het leert ons niets. Het brengt wel grote veranderingen met zich mee die ons ‘bij de tijd’ brengen


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *