(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 4)

Gauthier is de zoon van José en Arian de Bekker die sinds enige tijd in onze parochie wonen. Als pastoor van deze parochie heb ik zijn diakenwijding meegevierd en mag ik ook deel nemen aan de viering van de priesterwijding. Omdat Gauthier als diaken werkzaam is in Deventer en Raalte zal hij daar zijn Eerste Mis doen. Ook al is hij dus niet in strikte zin ‘parochiezoon’ toch wil ik u vragen om gebed voor hem. Het parochiebestuur zal hem namens de parochie een passend cadeau geven. Uiteraard zal ik Gauthier uitnodigen een keer voor te gaan in een Eucharistieviering in onze kerk. Onze gelukwensen gaan uit naar hem, naar José en Arian en naar zijn zus en broer. Op de volgende wijze kondigen zijn ouders de wijding van hun zoon aan:

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 25 juli 2020 Gauthier de Bekker tot priester wijden. De plechtigheid vindt plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. Vanwege de nu geldende maatregelen rond vieringen is de wijdingsplechtigheid op 25 juli slechts door een beperkt aantal mensen op uitnodiging bij te wonen.

Gauthier de Bekker werd op 22 november 1991 geboren in Oss. Hij volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht. De Bekker werd op 30 november 2019 transeunt diaken gewijd, de laatste stap op weg naar het priesterschap. Hij is momenteel actief in de samenwerkende parochies Heilig Kruis (Raalte e.o.) en H. Lebuinus (Deventer e.o.). Voor Gauthier speelde de Taizégemeenschap in Frankrijk een belangrijke rol in zijn roepingsgeschiedenis. Hij kwam er jaarlijks en na een verblijf van negen maanden besloot hij zich te melden bij de Utrechtse priesteropleiding. “Ik ervaar mijn roeping en roeping in het algemeen als de weg die God voor ons heeft,” vertelde hij recent in een videoboodschap bij gelegenheid van Roepingenzondag (3 mei). “Het is aan ons om binnen de plaats waar we zijn te kijken wat Gods wil voor ons is. En Gods wil heeft te maken met ons geluk: het Evangelie is een boodschap van vrijheid en onze roeping is dus ook een weg naar geluk. Daarom ervaar ik mijn roeping tot het priesterschap niet als iets moeilijks maar als een weg naar geluk, een weg die mij gelukkig maakt en waarbij ik anderen tot dienst kan zijn.” De viering is op 25 juli hier te volgen via een livestream. De link wordt u nog meegedeeld.    

Groetjes, Arian en José de Bekker.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *