Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

De Aktie Kerkbalans houdt de kerk financieel gezond.

Daar mag je wat voor over hebben!

Beste parochianen en lezers van Tijdingen,

mocht u uw waardering voor onze gemeenschap tot uitdrukking brengen, dan kunt u gebruik maken van deze QR-code.

Het is een handige en makkelijke methode om geld over te maken.  Het motto van de kerkbalansactie in heel Nederland luidt:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Praat mee over de toekomst van onze Kerk!

Het zou fijn zijn als er vanuit onze parochie een groepje mensen er heen kan gaan. Ik neem aan dat ‘de hele dag’ om 10.30 uur ’s morgens begint. Als u mij laat weten dat u mee wilt, dan kan ik ‘ de groep van onze parochie ‘ aan melden. Het is dé kans om uw bijdrage te geven aan de vernieuwing van de kerk.  Pastor Tom Buitendijk

Luisterend op weg’ organiseert een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen uit het Synthesedocument ‘Een synodale kerk op zending’. Zie vorige Tijdingen.

Thema’s zullen zijn:

  • Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  • Vorming in een missionaire Kerk;
  • Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  • De vrouw in het leven en de zending van de Kerk;

Bij deze vier thema’s zal er best wel een zijn waar u aandacht  en interesse voor heeft. Vooral: u kunt mee praten en invloed uitoefenen. Geloof maar  dat ‘de stem van het volk ‘in de kerk gehoord en geteld wordt.  Zeker als er voldoende mensen mee praten.

Vrijwilliger van het jaar

Tijdens de vrijwilligersavond van 29 januari 2024 is Riet Bogaars tot vrijwilliger van het jaar uitgekozen. Onze Vice-Voorzitter Henk Peters sprak over haar het volgende:

“Hoewel al onze vrijwilligers het zouden verdienen om gelauwerd te worden, valt ons op dat tussen de coulissen van ons kerktoneel een vrouw actief is op vele fronten. Zowel binnen de contouren van het kerkenwerk als op maatschappelijk terrein en als mantelzorgster. Het betreft een multi-talent. Actief als mantelzorger rond de Sibeliusflat en Medicijnstraat. Koorzanger en invalreceptioniste. Gastvrouw bij evenementen. Archivaris van muziek. Als handwerkicoon en bezigheidstherapeute. Altijd met iets van een glimlach op haar lippen. Kwispelend zullen we maar zeggen. Er is er maar één die aan al die criteria voldoet: Riet Bogaars.

Stille kracht en bijna alomtegenwoordig. Wij vinden haar fantastisch en dat roepen we met het hele bestuur in unanimiteit. Door mensen zoals Riet is deze parochie al zo’n beetje de hemel op aarde.”

Actie kerkbalans 2024

“De kerk is gesticht door de Heer. Maar wij mensen zijn levende stenen.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kerk blijft voortleven. Als onmisbare plek waar we de band met God en elkaar vieren en versterken, het geloof delen en vanuit bezieling samen optrekken.”

Deze woorden van bisschop J. van der Hende geven precies aan waar het in de actie Kerkbijdrage om gaat. Deze actie wordt dit jaar voor de vijftigste keer gehouden door alle katholieke parochies en protestantse gemeenten.

De kerk is een onmisbare plek waar God en mens elkaar raken.  Als in een stad of dorp een kerkgebouw gesloten wordt dan ontstaat er terecht beroering in het dorp of in de wijk.  De kerk is iets van en voor allemaal. Een kerk drukt een stempel op het gezicht van het dorp of van de buurt. Een kerk is vanzelfsprekend aanwezig.  Het is helaas niet meer vanzelfsprekend dat kerken overeind blijven. Iedere week wordt er in ons land een kerk gesloten. Dat brengt veel verdriet mee. De sluiting van een kerk betekent meer dan het gemis van een gebouw. Veelal verdwijnt daarmee een stukje vitaliteit uit de samenleving.

Stelt u zich eens voor dat er geen kerken zouden zijn in Oss!  De torens van de Grote Kerk en de H. Hartkerk verwijzen ons niet meer omhoog.  Geen teken meer van de band tussen hemel en aarde.  De vriendelijke en gastvrije plaatsen van samenkomst als de Paaskerk en de Sint Jozefkerk zouden er niet meer zijn! Plekken waar mensen elkaar ’s zondag en door de weeks treffen. Geen plek meer om onderlinge verbondenheid te ervaren!   Niet alleen van kerkmensen, maar ook mensen vanuit de wijk. 

De kerk is onmisbaar als mensen met en voor elkaar levende stenen willen zijn.

Vanuit de kerk hebben we oog op de kwetsbare kanten van de samenleving. Er is een Solidariteitsfonds voor mensen die acuut iets nodig hebben. Er is aandacht voor zieken, ouderen en vereenzaamden in ons midden. We zamelen voedsel in voor de voedselbank.  Maar ook vieren we feesten en maken we uitstapjes met elkaar. Kerken brengen léven in het dagelijkse bestaan.

Het is waar dat kerken in aantallen kleiner worden door veroudering en krimp.

Het is waar dat jongere mensen nog geen plek in de het kerkelijk leven vinden.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen groei is. Niet groei in aantal. Maar wel groei in waardering.  Waar ervaren wordt dat de kerk namens de Heer een vriendelijk en meelevend gezicht heeft, weet de kerk ook de harten te raken. Mensen komen tot de ontdekking: de kerk is zo gek nog niet!

De kerk is een onmisbare plek van levende stenen die een uitnodigende plek van samenkomst nodig hebben. Waar het warm is en men elkaar makkelijk ontmoet bij een kopje koffie.  Onze Sint Jozefkerk wil zo’n warme plek zijn.

Maar kerk zijn kost geld. Om te kunnen blijven bestaan als gemeenschap van de Sint Jozefkerk kunnen we allen een financiële bijdrage leveren. Een bijdrage die uitdrukt hoe u zich verantwoordelijk voelt en waardering hebt voor uw en onze gemeenschap. 

Veel parochianen en mensen die een beroep deden op kerkelijke dienstverlening krijgen in de komende weken een brief.

Als u geen brief krijgt dan kunt u die vanuit de kerk mee nemen.

Wilt u direct uw bijdrage over maken dan hebt hier een QR – ten name van de Titus Brandsmaparochie, Oss.

Beste parochianen en lezers van Tijdingen,

Mocht u nu reeds uw waardering voor onze gemeenschap tot uitdrukking brengen, dan kunt u gebruik maken van deze QR-code.

Het is een handige en makkelijke methode om geld over te maken.  Het motto van de kerkbalansactie in heel Nederland luidt:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Scan de QR code voor een gift

Jong en gelovig bij Ik ben!

Bij Bibliotheek Oss is vanaf vrijdag 5 januari een gastcollectie te zien van Kees von Harenberg. Kees is pastoraal en diaconaal coördinator bij de Titus Brandsmaparochie in Oss. Zijn presentatie is in het kader van Ik ben! Bij dit project wordt aandacht gevraagd voor discriminatie en uitsluiting.

Voor Ik ben! zijn zes gastcollectioneurs gevraagd. Elke twee maanden staat één persoon centraal. De zes gastcollectioneurs zijn mensen die in hun dagelijkse leven te maken hebben met discriminatie en uitsluiting. Zij zoeken boeken uit die in een speciale kast komen die is gemaakt door Deelgenoten Oss. Omdat de gastcollectioneurs hun eigen kast vullen met verhalen over hun leven worden mensen geïnspireerd hun blik te verruimen.

Kees is de vierde gastcollectioneur. In zijn kast staan boeken die te maken hebben met het thema religie. Met zijn collectie hoopt Kees vooroordelen weg te nemen die hij zelf in het dagelijkse leven ervaart. Van Ik ben! is ook een podcastserie. Kees vertelt in zijn aflevering hoe het is om in deze tijd jong en gelovig te zijn, in een Nederlandse samenleving die steeds minder gelovig is.

Ik ben! is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oss en antidiscriminatiebureau RADAR, dat ook in Oss actief is. Bij RADAR kun je melding maken van discriminatie en uitsluiting. Dat kan online of telefonisch. Meer informatie over de collectie van Kees op https://www.nobb.nl/collectie/gastcollectioneurs/ik-ben-kees.html

Kerstwensen namens de parochie voor mensen om u heen

Een kinderlied bij de Eerste Communie heet: “Kijk eens om je heen; je bent niet alleen”. Toch weten we dat er ieder jaar met Kerstmis (nu drie dagen) veel mensen wel alleen zijn.  De parochie wil aan deze mensen toch goede wensen over brengen.  Onze vraag aan u als parochiaan is deze:

“Kijk een om je heen. Het oog gericht op mensen die niet naar de kerk kunnen; op mensen die een goede wens kunnen gebruiken”. Op de zondag 10 en 17 december liggen er na de viering in de kerk kerstkaarten klaar die u kunt brengen aan de mensen die u gezien hebt. “Gezien worden” doet veel mensen goed. Zo verspreidt u in onze parochiegemeenschap de kerstsfeer.