Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

HAPPEN, TRAPPEN & TUFFEN

De vierde editie van Happen, trappen & tuffen komt er weer aan en wel op zondag 2 juli. Menigeen kent het recept al van de vorige edities, namelijk een fietstocht of autotocht langs diverse tuinen en keukens van andere gemeenteleden. Zo samen sportief bezig zijn, elkaar ontmoeten en genieten van heerlijke hapjes. Ook dit jaar doen we dit weer samen met de Titus Brandsma parochie (Jozefkerk).

Nog even hoe werkt het? Enkele gemeenteleden van de Paaskerk en parochianen van de Jozefkerk, die in Oss e.o. wonen, stellen hun tuin beschikbaar en zorgen voor een versnapering. Langs deze ‘knooppunten’ kun je zelf je route samenstellen; lang of kort, iedereen kan meedoen (je krijgt een kaart met voorbeeldroutes mee). Ook is het mogelijk om met de auto langs de diverse tuinen te gaan. De fiets-/autotocht start rond half 12 en duurt tot uiterlijk 17 uur.

TUINEN GEZOCHT!!!

Belangrijk voor het slagen van deze activiteit is dat we voldoende gemeenteleden of parochianen hebben die hun tuin hiervoor beschikbaar willen stellen. Daarom de vraag wie wil de deelnemers aan happen, trappen & tuffen ontvangen in zijn/haar tuin. Het zou heel fijn zijn dit zo snel mogelijk door te geven aan loek Elemans, email: loekelemans@gmail.com of telefoon 06 12010775 of bij de receptie

AANMELDEN DEELNEMERS

Je kunt je aanmelden t/m woensdag 28 juni bij Loek Elemans, email loekelemans@gmail.com of telefoon 06 12010775   of receptie. Geef bij het aanmelden je naam, aantal personen, emailadres, mobiele telefoonnummer en of je gaat fietsen of met de auto meedoet.

Toos Wiersma – Fonteyn, 14 mei 1942 – 4 mei 2023

Met verdriet maar vooral ook met veel dankbaarheid laten wij u weten dat Toos overleden is.

In onze parochiegemeenschap was Toos een centrale en bindende figuur. Van 1972 tot aan 2004 was zij koster in de Scheppingskerk; vanaf 2004 vervulde zijn deze functie  tot 2021 in St. Jozefkerk.

Op koningsdag 2020 werd zij lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 16 mei 2021 ontving ze uit handen van bisschop Gerard de Korte de Sint Janspenning.  

Op 14 mei 2022 vierde zij haar 80e  verjaardag. In de tijd daarna verzwakte haar gezondheid en kon ze steeds minder bezig zijn met de vele activiteiten waar zij altijd zoveel plezier aan beleefde zoals naaien, lezen en kunstboeken kijken. 

Toos was een vrouw met grote gaven van hart en hand. Op vele manieren en altijd op bescheiden wijze is zij aan de parochie, aan de pastores en parochianen dienstbaar geweest.  ‘Dat doe je gewoon’, zei ze.

Voor ons was Toos een buitengewone vrouw.

De viering van zondag 14 mei zal om 10.30 uur zijn

Op deze zondag zullen  we 21 kinderen verwelkomen aan de Tafel van de Heer. Zij hebben zich op deze Eerste Communie goed voorbereid o.l.v. een enthousiaste werkgroep. Wij hopen er mèt en vóór de kinderen een feestelijke dag van te maken.  U bent van harte welkom om de kinderen in ons midden  te begroeten.

Intentie Paus april: voor een cultuur van vrede en geweldloosheid

Paus Franciscus beveelt als gebedsintentie voor de maand april aan:

Moge ons gebed in de maand april zijn “dat vrede en geweldloosheid steeds meer de overhand krijgen door afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.”

Luister naar de toelichting van de paus via https://www.kerknet.be/gebedsnetwerk-van-de-paus/inspiratie/gebedsintentie-van-de-paus-voor-april-1

Het is een dringende oproep om alle oorlog en alle geweld te eindigen.

Paasattentie voor mensen thuis

Tweehonderd mensen hebben van u een paasattentie ontvangen. Deze zijn rondgebracht door u als vrijwillige medewerker, drieëndertig in getal. Het is een goede manier om de onderlinge band in de parochie te versterken.

Onze parochie telde per 1 maart 6911 leden; van wie er 4216 alleen zijn; er zijn 290 gezinnen. Van die 4216 leden zijn de meesten ouder dan zestig jaar.

Onze parochie VAN ouderen wil ook een parochie zijn VOOR ouderen.

Dat VOOR ELKAAR kunnen we samen waar maken. Pasen is het feest van nieuwe levenskracht. We houden elkaar vitaal!

Ramadangroet aan de Moslimgemeenschap in nederland

Beste broeders en zusters,
Alles wat we zijn en alles wat we hebben zijn geschenken van God. Tijdens de vastentijd zijn we ons daar extra van bewust. De vastentijd helpt ons om te zien dat ieder mens door God zelf is gewild. We worden opgeroepen door God om met elkaar te delen. En om ons te verzetten tegen alles waardoor mensen worden verlaagd in hun waardigheid. Laten we elkaar helpen bij het delen van onze geschenken. Zo kunnen we laten zien dat godsdienst een heilzame uitwerking heeft voor alle mensen. Het is onze hoop, dat we elkaars vreugde en verdriet blijven delen. Immers, gedeelde pijn wordt gehalveerd en gedeelde vreugde wordt verdubbeld. Wij wensen u een gezegende Ramadan en een vreugdevolle viering van ‘Id al-Fitr toe.

Namens de Raad van Kerken in Nederland

Drs. G. van Dartel Voorzitter Raad van Kerken in Nederland