Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten.

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Titus Brandsma special

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5) Bisdomblad SPREEK! Groningen – Leeuwarden ‘’Het leven van pater Titus is veelzijdig en staat dicht…

Geloofsgetuigenis.

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5) ALLES KOMT GOED. In een visioen toonde onze Heer me dat Hij voor ons alles…

Programma karmelkring oss

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5) Hart voor zijn schepping…. Om ons bewust te worden van onze verbondenheid en verantwoordelijkheid, om…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.