No feed items found.

Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Vastenactie

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 1) SCHOOLS FOR YOUTH. Niemand wil vluchteling zijn. Iedereen wil een gelukkige toekomst op de plek…

Zin in film

 (verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 1) JAPANSE DOCUMENTAIRE  “CHILDREN FULL OF LIFE” DONDERDAG 7 MAART 2019 OM 14.00 UUR IN DE…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.