No feed items found.

Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Kerstvieringen 2018

Voor de Kerstvieringen zijn dit jaar geen toegangskaartjes nodig. De vieringen zijn als volgt: Maandag 24 december om 15.30 uur:  Kleuterviering Maandag 24…

Dopen en communie

(verschenen in het parochieblad jaargang 23, nummer 7) Op 21 oktober was de doopviering van Ange, Dauphin en Lièsse Habonimana. Ook deden in…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.