Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten.

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Adventstijd

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 6) 1 – 8 – 15 – 22 DECEMBER OM 10. 00 UUR. In dit mooie…

Van de redactie

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 6) HERINNERINGEN Ik heb nog zoveel herinneringen aan vroeger. Soms zijn het net filmpjes in kleur,…

Pastoraal woord

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 6) WAT DE HERFST KAN OPROEPEN IN HOOFD EN HART. Het is herfst. In de bossen…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.