Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten.

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Da`s Passie

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5) DA’S PASSIE ZONDAGMIDDAGCONCERT OP 29 SEPTEMBER MET HET ‘S-HERTOGENBOSCH VOCAAL ENSEMBLE Het ‘s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble…

Van de reactie

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5) CONTACT Apparaten moeten, zeker tegenwoordig, kunnen communiceren met allerlei andere apparaten, zelfs als die zich…

Pastoraal woord

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 5) VERBINDING ZOEKEN, OVER GRENZEN HEEN. Een mooi thema: ‘verbinding zoeken, over grenzen heen’. ‘Verbinding’, een…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.