Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Van de redactie

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 6) Kerk 2021; Kerk 2.0??? Als een nieuw computerprogramma wordt uitgebracht, wordt dat altijd voorzien van…

Pastoraal woord

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 6) Als je nog weet wat een bidprentje is, dan versta je deze uitdrukking direct. Op…

Preek 27-09-2020

We hebben deze week de actie: “ Ikdoenietmeermee” gezien. Gelukkig kwam er als tegenactie uit de hoek van de verzorgenden, van onze helden,…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.