Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten.

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Stille zaterdag

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2) Na Goede Vrijdag was Pasen nog niet in zicht.Fatima Ualgasi schreef dit gedicht over het…

Langzaam aan

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2) Nederland neemt gas terug. Vanaf 16 maart mogen we op snelwegen nog maar 100km/uur in…

Pastoraal woord

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 2) Op 1 februari j.l. was het 22 jaar geleden dat ik als pastor begon in…

Lente

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. Deze woorden van Koning Willem Alexander kunnen we ons eigen maken. Probeer iedere dag…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.