Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Nieuwjaar 2019

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 1) Wat we aan 2018 hebben beleefd, ligt nog vers in ons geheugen, maar is voltooid…

Vastenactie

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 1) SCHOOLS FOR YOUTH. Niemand wil vluchteling zijn. Iedereen wil een gelukkige toekomst op de plek…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.