De maatregelen om het corona virus in te dammen zijn verscherpt. Dat maakt het liturgische leven van de kerk erg moeilijk. We maker er samen het beste van.

De kerk is landelijk bezien maar 0,3 %  betrokken bij de verspreiding van het virus. Dat kan zo blijven als we de maatregelen strikt in acht nemen. De vieringen kunt u volgen op tablet, laptop of pc.

Als iemand hulp nodig heeft, dan proberen we u daarmee te helpen.

Naast de liturgie is er nog veel meer kerk te beleven. Daar zijn we allen als gelovigen mede verantwoordelijk voor.

Het gaat dan om aandacht voor mensen om je heen . Dienstbaarheid aan hen die hulp nodig hebben. Voorkomen dat iemand in eenzaamheid geraakt.

 ls gelovigen dragen we zorg voor de kwaliteit van leven in straten en buurten.

Ook dat is kerk!

Hartelijke groet

Pastor Tom Buitendijk


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *