Maria Tenhemelopneming is een heel oud kerkelijk feest. Het is ontstaan in het Oosten. Oosters orthoxe christenen kennen het feest als: het ontslapen van Maria.  Het feest wordt niet vermeldt in de Bijbel. In 1950 heeft paus Pius XII het feest dogmatisch  gedefineerd: “Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen”. Zij deelt rechtsstreeks in de verrijzeniskracht van Jezus, haar Zoon.  De hechte band tussen Moeder en Zoon kan niet door de dood ongedaan gemaakt worden.  Voor ons vandaag is het feest van bemoediging. Eén van ons mensen, Maria, onze zuster in het geloof is reeds bij God. Dat geeft ons hoop en vertrouwen dat wij na onze aardse strijd ook eens mogen delen in het nieuwe en eeuwige leven dat Jezus ons beloofd heeft. 

In het Westen wordt de Tenhemelopneming van Maria op een zelfde wijze afgebeeld als de verbeelding van de Hemelvaart van Jezus.  Maria wordt als het ware door de engelen omhoog gedragen.  In het Oosten is er en andere afbeeldingstraditie. Daar ligt dan nadruk op het ‘ontslapen’ van Maria.  Maria ligt op bed. Jezus komt haar ziel op halen om mee te nemen naar de hemel.  De oosterse kerken hebben het dogma zoals de paus dat heeft gedefinieerd noch aanvaard, noch afgewezen. Ze vieren de heerlijkheid die haar ten deel valt.

In de Oosterse afbeeldingen zijn alle apostelen aanwezig bij haar ontslapen. Behalve de apostel Thomas. Als Thomas bij de anderen aan komt dan is het lichaam van Maria reeds begraven. Op zijn eentje bezoekt hij haar graf. Ineens ziet hij dan haar Tenhemelopneming. Meer nog: Maria reikt hem haar ceintuur   of gordel om haar kleed aan. Deze ceintuur wordt bewaard in het Prado te Madrid. Thomas kan nu de andere apostelen ‘het bewijs’ leveren dat Maria in de hemel is.

Als de hemel geen ruimte is maar een toestand, of als de hemel geen toestand is maar een bepaalde kwaliteit, hoe moet het lichaam van Maria dan in de hemel zijn.  Want een lichaam neemt toch ruimte in. Dan is de hemel een plaats.  Ruimtevaarders hebben toch bewezen dat er in het heelal geen ‘hemel’ als plaats is.  Wie het dogma al te rationeel benadert komt er niet uit. Er is een werkelijkheid achter de zichtbare werkelijkheid.  Die kunnen we niet ‘denken’, maar wel ‘vermoeden’.  Mysteries kun je niet ‘bewijzen’ maar wel ‘vieren’.

Maria, net als wij een mensenkind, heeft haar ‘plaats’ bij God en van daaruit wenkt zij ons.  Zij wenkt ons om de weg van Jezus te gaan


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *