Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten.

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Nieuwjaar 2020

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 1) NIEUWJAAR 2020. Als je af gaat op de mediaberichten dan is er weinig reden om…

Geert van Dartel

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 1) GEERT VAN DARTEL VOORZITTER VAN DE RAAD VAN KERKEN NEDERLAND. Kort na zijn 25 jarig…

kerkbalans 2020

KERKBALANS 2020 GEEF VOOR JE KERK. Elk jaar, in januari, verzenden wij de brieven ”Kerkbalans” om financiële steun voor onze kerkgemeenschap.Het tijdstip van…

Pater Falco Thuis

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 1) PATER FALCO THUIS OCARM,5 MAART 1932 – 4 JANUARI 2020. Na een moedig gedragen ziekte…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.