Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

Roept u maar!

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 7) Het valt ook a-politieke ambteloze burgers op hoe de wereld geteisterd wordt met halve waarheden…

Kerstmis.

(verschenen in het parochieblad jaargang 25, nummer 7) Toch bent u weer gekomen, u geeft niet op.Ieder jaar, hoe zwaar ook, kiest u…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.