Informeer u over wat er in onze parochie gebeurt.

Lees de overwegingen van onze pastores, download onze periodieken of bekijk de laatste parochieberichten

Laatste overwegingen van onze pastores

Parochieberichten

A Festival of Lessons and Carols op 16 december 2018 om 16.00 uur Zondag 16 december 2018 om 16.00 uur in de Sint…

Lezing over Syrië

Maandag 10 december 2018 om 19.30 uur in de Sint Jozefkerk Lezing van Geert van Dartel Syrië, een land in oorlog en opbouw. Een…

Periodieken

Lees hier de jongste uitgave van Titus Brandsma Tijdingen, onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving, ons parochieblad, dat zevenmaal per jaar verschijnt, en ons familieblad 'De Weg' dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Lees onze parochiegids

Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit.