Opdracht van de Heer in de tempel.  Zegening van de kinderen. 

 Ieder kind dat geboren wordt is een aanmoediging van God om van de wereld iets moois te maken.  Ouders vinden hun kinderen een wonder waar ze gelukkig van worden. Kinderen hebben het recht op ouders die hen gelukkig willen maken.   Kinderen kleuren de wereld mooier.  Kinderen houden een belofte in zich van nieuwe en onvermoede mogelijkheden. Ieder kind is daarin uniek. Er is geen tweede kind dat dezelfde belofte in zich draagt.   

Als Jezus door Jozef en Maria naar de tempel worden gebracht willen ze hem bij God aan bevelen: “God schenk uw zegen aan dit kind en help ons goede ouders te zijn. Wees met ons met uw zorgzame liefde! “   

Er zijn ook mensen die iets bijzonders, iets unieks in het kind Jezus zien.   Het zijn twee oude mensen van het joodse volk. Het volk van God dat er naar uitziet spoedig weer in vrede te leven en bevrijd te zijn van de onderdrukkers die de mensen klein houden: de Romeinse overheersers.   De ene mens is Simeon: een vrome wetgeleerde die geprobeerd heeft helemaal naar Gods geboden te leven. Hij hoopt zo bij te dragen aan een betere samenleving.  De ander is Hanna: een vrouw die visioenen heeft van een wereld waarin recht en vrede heersen. Waarin de mensen onkreukbaar en onomkoopbaar zijn. Een eerlijke wereld waarin mensen tot hun recht kunnen komen.  Deze twee oude mensen zien dat dit kind Jezus de belofte van vrijheid en vrede, van liefde en gerechtigheid waar zal gaan maken.   Hij is de beloofde mens van God – de Messias – die een nieuw begin zal maken met de samenleving. Waar Hij is zal het Rijk van God aan het licht komen. 

Toch zijn deze twee oude mensen niet naïef. Ze beseffen ook dat Jezus een heel moeilijk leven zal krijgen.  Als Jezus groot wordt en zijn boodschap dat God liefde is gaat uitdragen, dan zullen er maar weinig mensen zijn die met Hem gaan mee doen. Wel zullen er heel veel mensen zijn die hem zullen tegenspreken. Jezus zegt: God is liefde. Tegenstander zeggen: Hij is boven alles strenge rechtvaardigheid.  Jezus zegt: iedere mens is kind van God. Tegenstanders zeggen: mensen die slechte dingen doen worden niet vergeven. Jezus zegt: iedereen is welkom. Tegenstander zeggen: alleen mensen die zich aan de regels houden horen bij hem thuis.   Jezus zegt: mensen zijn belangrijker dan de regels.   Tegenstanders zeggen: de wet moet altijd gehandhaafd worden.     

Simeon zegt tegen Maria: Jij zult veel pijn en verdriet hebben om je zoon. Maar al die dingen moeten gebeuren. Je zult zien: God staat aan zijn kant. Hij maakt de belofte van een nieuwe wereld waar.  

Beste ouders, toen jullie jullie kinderen lieten dopen hebben jullie gezegd: ik geloof dat God de Vader wil dat onze kinderen in de Geest van Jezus gaan leven. Wij beloven onze kinderen de verhalen over Jezus te vertellen. Dan kunnen zij Hem op hun manier gaan navolgen.   U zei ook: Wij willen zelf gelovig leven en wij willen dat de kinderen léren gelovig te leven. Wij gaan hen opvoeden als goede mensen en als gelovige mensen.   

U weet: als je in onze dagen hardop zegt dat je gelovige christen bent, dat je dan kunt rekenen op verbaasde gezichten en zelfs op tegenstand.   “Doe niet zo gek, joh. De wetenschap heeft het geloof overbodig gemaakt. De kerk is ouderwets en gaat niet met de tijd mee. Al dat gepraat over wat mag en niet mag is achterhaald. Denk zelf na.”  Zelfs als de meerderheid van de moderne mensen dit zegt: hebben ze dan gelijk? De macht van het getal? De macht van wat iedereen vindt? De meerderheid plus een?   

Voor mensen die leven in Jezus’ gezindheid geldt: in ieder mens leeft een vonkje van God.   ieder mens – hoe geschonden ook – verdient eerbied en respect.   ieder mens – hoe klein ook – is de moeite waard.  Geen mens mag onderworpen worden aan een systeem dat mensen klein houdt. Geen mens mag als een ding gebruikt worden.   Ieder kind moet de kans krijgen de belofte die zij of hij, is waar te maken;  Ieder kind moet geholpen worden zijn of haar talenten uit te stralen.   

Het geloof in God als onze Vader, het navolgen van Jezus, Gods zoon en onze broeder en Heer, het leven in de kracht van de goede Geest die over de schepping zweeft, die drie dingen houden de menselijkheid, de humaniteit, in deze wereld hoog. De gelovigen die samen de kerk vormen, zijn in onze dagen de hoeders en de bewaarders van de humaniteit die in ernstige mate bedreigd wordt.     

Onze kinderen zullen het als jonge christenen moeilijk krijgen.   Daarom moeten wij als kerk gemeenschap hen en elkaar helpen om het geloof vurig te beleven.   Wie met God door het leven gaat, loopt zijn geluk tegemoet!           


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *