Diaconie is –of moet zijn– het hart van de christelijke geloofsgemeenschap. Het Diaconaal Beraad –een van de drie pijlers van de pastorale beleidsgroep— probeert in de parochie ogen en oren te ontwikkelen om mensen in nood op het spoor te komen.

Wat wij doen

Dicht bij huis denken wij dan bijvoorbeeld aan personen en groepen die door maatschappelijke ontwikkelingen en om politieke redenen buiten spel staan: baanlozen, bijstandsgerechtigden, vreemdelingen, asielzoekers, mensen die uitgebuit worden. Maar wij denken ook aan mensen verder weg die honger hebben, in slechte voorzieningen leven of in oorlogssituaties verkeren.

Wij willen ons inspannen hen te bereiken en naast hen te gaan staan. Zo proberen wij een teken te zijn van het Rijk Gods. “Met een open oog voor de tekenen van de tijd en in dienstbaarheid aan elkaar samen werken aan een rechtvaardige wereld”, zo staat het in onze Missie.

O.a. met de groep Werk in Uitvoering organiseren wij activiteiten als thema-avonden, lezingen, vasten – en adventsacties en bezoeken aan organisaties. Ook HOI (Het Osse Inloophuis) maakt deel uit van diaconie.

De afgelopen twee jaar hebben we vanuit het Bijbels geïnspireerde Gerechtigheid DOEN! aandacht besteed aan FairTrade, duurzaamheid en solidariteit. Eind oktober 2012 werd het predicaat “Fair Trade Kerk” door de burgemeester van Oss aan de parochie uitgereikt.

Samenstelling

Ans Bosbaan:

Ria van Nistelrooij

Til van der Sanden-Stoelinga