Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


28 oktober, 30e zondag door het jaar (Markus 10,46-52)

Het evangelie van deze zondag gaat over geloven tegen de klippen op. Of beter: vertrouwen dat God zijn Naam waar zal maken, zijn Naam die is: Mijn wezen is er-wezen voor jou. Geloof of vertrouwen is in het leven is geen eigenschap van de mens, maar een gave van God uit die steeds weer ontvangen wil worden. Vertrouwen kent een geheel eigen weg. Dat vertelt ons het verhaal van de blinde Bartimeus in een paar regels.

Telkens als ons in het leven iets indringends overkomt, iets wat plotseling op onze weg komt en ons doet stilvallen in verdriet, angst of wanhoop, raken we verblind. We raken verblind voor het geheel van al wat is, en raken gefixeerd op dat ene dat op ons afkomt. We vallen stil op onze weg, we weten de richting niet meer, en worden afhankelijk van anderen of van die ons willen en kunnen helpen.

Dan zitten we als Bartimeus langs de kant van de weg, teruggetrokken in onze mantels van angst, wanhoop en verdriet. We kunnen slechts nog schreeuwen om hulp: geef mij weer licht op mij weg, zodat ik weer gaan kan: ‘God, wees goed voor mij, ontferm Je over mij.’ Dat is onze primaire reactie als ons vertrouwen het begeeft.

Het is een goede reactie, zegt het verhaal, want het brengt ons weer in beweging. Weliswaar nog als een blinde, maar wel als een die zijn mantel van angst en wanhoop van zich afwerpt, wanneer God, Jezus, het Licht van de wereld, hem nabij komt: ‘Zoon van David, wees goed voor mij, ontferm je over mij.’ Het antwoord van God uit – ‘Roep hem’, dat wil zeggen: Kom maar –  geeft hem de kracht om op te springen en blindelings naar Hem toe te gaan. De blinde, die schreeuwt om ontferming, wordt hier bekleedt met een blind vertrouwen van God uit.

Een derde beweging van Bartimeus is, dat hij aangeeft een leerling van het Licht van de wereld te willen zijn. ‘Raboeni’, Meester, zegt hij. Zo bekent hij zich als een leerling, als een zoon van God. En zo volgt hij Jezus op de weg die Hij zijn leerlingen voorhoudt. Op die weg is er maar één leraar om te volgen: Mijn Vader, die ook jullie Vader is. Niet langer zit Bartimeus langs de kant van de weg als een bedelaar. Hij volgt nu het Licht van de wereld, het Woord, dat zal zijn als een lamp voor zijn voeten. Dat Licht, dat Woord van God, leidt hem voortaan verder op de weg van God, wiens wegen niet zijn als de wegen van hemzelf of die van mensen.

Als wij echt als ziende mensen door het leven willen gaan, durf je dan los te maken van alles wat je verblind, wat je angstvallig maakt en wantrouwig. Onthecht je, beetje bij beetje, van wat je ooit hebt gevoeld, hebt gezien en hebt geleerd. Spring op uit dat alles, elke dag weer, om één te worden met al die andere leergierige hoorders van het Woord, en vraag God: ‘Raboeni, Meester, dat ik zien mag met jouw ogen.’

1 november Allerheiligen ; 2 november Allerzielen  om 19.00 uur.

Graag wil ik u er op attent maken dat deze dagen één geheel zijn. 1 november gedenken we met dankbaarheid en vreugde dat onze overledenen bij God horen en heiligen zijn geworden; 2 november staan we stil bij de pijn en het gemis van hen. Maar ook nu dankbaar voor alles wat de overleden ons gegeven hebben en voor ons hebben beteken. Hen gedenken zal ons tot zegen zijn.

4 november, 31e zondag door het jaar (Lucas6,27 – 36)
Op deze zondag zal zuster Sanny Bruijns  de verkondiging verzorgen.

Vanwege het patroonsfeest van onze parochie lezen we de lezingen zoals die aangegeven staan bij de gedachtenis van Titus Brandsma. We lezen uit het evangelie van Lucas dat ons een dringende vraag stelt: Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie liefhebben? Het is natuurlijk heel goed als je van je familie en je vrienden houdt. Meestal ontvang je voor jouw liefde ook wederliefde. Liefde roept liefde op! Het is ook heel goed als je mensen die je niet kent, onbevangen tegemoet treedt. Misschien ga je hen wel aardig vinden. Dan kan er iets van liefde groeien. Heel vaak zeggen mensen dat liefde de centrale boodschap van het christelijk geloof is. Daar maken we dan gauw naastenliefde van. De naasten die we kennen en met wie we omgaan, die willen we lief hebben. Lucas  gelooft niet dat de liefde van ‘ons kent ons’ eigen is aan het christen-zijn. Dat soort liefde is prima, maar die liefde krijgt pas een christelijke kleur als die liefde grenzen overschrijft. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan eindigt met de opdracht: “Wees jij nou de naaste voor demens in nood”. Lucas vraagt ons: “wil jij de naaste zijn van iemand die vanuitzijn nood jou roept”. In Jezus wil God de naaste zijn van iedere mens in nood. Wiljij, als je christen bent , dit ook? Nog scherper zegt Jezus volgens Lucas: “Heb je vijanden lief”. Wil jij dat, als je christen bent, ook? Durf jij weerlozen belangeloos naar een vijandig mens te gaan en te zeggen: “ook in jou leeft het beeld van God;  daarom heb ik jou lief”. Titus Brandsma die veel van zijn familie en van zijn medebroeders hield,verbaasde anderen door de wrede en ruwe bewakers in Dachau vriendelijk te behandelen. Hij wilde naast hen gaan staan. Ook naast de bewaker die hemslaande en schoppend alle hoeken van de barak liet zien. Christelijk liefdebegint waar ieder spoor van haat verdwijnt.

Voedselverspilling tegengaan

Toine Timmermans (1965) reist heel de wereld rond als voedselverspil-lingsexpert. Met een werkgroep “Samen tegen voedselverspilling” wil hij er voor zorgen dat we in Nederland de verspilling in 2030 gehalveerd hebben. Hij roept daarbij ook de kerken te hulp die daarin een voorbeeld kunnen zijn. Op zondag 28 oktober besteden ook wij als parochie veel aandacht aan voedselverspilling.

Het programma ziet er zo uit:

 1. 10.00u Eucharistieviering, aansluitend koffie/thee met iets lekkers
 2. 11.30u Start  Fair Trade Markt — Opbrengst voor SAHELP
 3. 12.30u Uitslag Hartige Taartenwedstrijd
 4. 14.00u Optreden Afrika Engakoor — Wat kun je allemaal metrestjes eten doen?
 5. 16.00u Eindtijd

Zin in film seizoen 2018- 2019

Het nieuwe seizoen van ‘Zin in Film’ gaat van start op 1 november met de film ‘Historias’ van regisseuse Julia Murat. Een jonge fotografe arriveert in het vergeten dorpje Jotuomba in de jungle om er de levens van debewoners vast te leggen. Maar met het verstrijken van de dagen en de weken verandert haar professionele distantie in een liefdevolle betrokkenheid ensuggereert de film dat hier misschien iets vreemders aan de hand is dan op heteerste gezicht. Prachtig loom tempo in een hypnotiserende visuele stijl in dit bekroonde debuut van de jonge Braziliaanse Julia Murat.

 • Plaats: Carmelzaal,Tijd: 15.00 uur. Kosten: vrije gift. (Richtbedrag € 3,-)

Zangdag op zaterdag 3 november van 13.30 – 19.00 uur

Samen zingen is gemeenschap stichtend. Zingend hoor je bij elkaar. Daarom is zang in de liturgie zo belangrijk. Daarom is deze zangdag onder leiding van Elise Vorstermans zo welkom, goed en leuk. Onze parochie zingt ’s zondags goed mee. De koren gaan de parochianen voor in het zingen en ondersteunen daardoor ook de volkszang. Er is voor gekozen om met het oog op de komende Advent oude en nieuwe Marialiederen. Die kunnen dan in de Advent gezongen worden. Niet alleen de koren zijn uitgenodigd, neen, iedere parochiaan die van zingen houdt is welkom. Je mag nog iemand meenemen ook. Er ligt een programma, er hangt een intekenlijst, u kunt mailen of bellen naar Ineke Broers: nfx@live.nl / 0412 – 635768. Meld u aan en wees welkom!

Kledingzameling 6 oktober

Deze actie heeft meer opgebracht dan verwacht. In totaal 2.155 kg!

 • Paaskerk 260 kg.
 • Grote kerk 290 kg.
 • H. Geestkerk 300 kg.
 • H. Hartkerk 675 kg.
 • Jozefkerk 630 kg.

Wij willen iedereen weer hartelijk danken voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, Wilhelmien van Dijk en Susan van Thiel

Website van onze Titus Brandsmaparochie

Deze ziet er prachtig uit en staat boordevol informatie uitheden en verleden. Het is een geweldige bron van kennis om bij te houden water NU in de gemeenschap gebeurt. Ook kunt u met prachtig beeldmateriaal zien waar wij vandaan komen. Ga voor uw PC zitten, tik tbposs.nl in en u bent zo een paar gelukkige deuren verder met uw leven. Doen!

Sulawesi

De collecte voor de noden in Sulawesi heeft € 585, -opgebracht. Een prachtig bedrag. Hartelijke dank voor uw vrijgevigheid.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *