Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


Zondag 7 oktober: 27e zondag van het jaar (Marcus 10, 2-16)

Mag een man zijn vrouw wegsturen’ vragen enkele mensen aan Jezus. In die tijd mocht een man om willekeurige redenen zijn vrouw wegsturen, bijv. als zij slecht voor hem kookte. Jezus antwoordt hen, dat Mozes dit wegsturen heeft toegestaan ‘met het oog op de ongevoeligheid van jullie hart.’ Maar hij voegt daar als een eigenzinnige leraar onmiddellijk aan toe: ‘Wat God verbindt zal een mens niet scheiden.’ Het lijkt alsof Jezus hier de kwestie van de echtscheiding gebruikt, om iets veel algemeners duidelijk te maken: dat het God is die in heel zijn schepping van alles op elkaar betrekt om elkaar te bewaren, om elkaar tot hun recht te laten komen: dag en nacht, water en land, hemel en aarde, mensen en mensen, dieren, planten en dingen. De huwelijksbetrekking – en daarmee het probleem van de echtscheiding – staat m.i. hier model voor het geheel van de schepping, waarin God op elkaar betrekt wat Hij op elkaar betrekt, en wat door de mens als één goddelijk geheel bewaard dient te worden.

Zijn uitspraak: ‘Wat God verbindt zal een mens niet scheiden’ gaat dan over veel meer dan enkel de relatie tussen twee mensen. En dat is heel veel meer waarop wij betrokken raken om te bewaren. Veel méér dan wij wensen. Wij worden immers ook betrokken op dingen die wij in ons leven niet willen: onvermogen, ziekte, ruzie, lijden en dood,…. Wij voelen ons kwetsbaar, zijn gemakkelijk verwondbaar, niet alleen in de menselijke relaties, maar in relatie tot al wat is. Ten diepste willen wij eigenlijk alleen maar betrokken raken op een klein deel van wat ons gegeven wordt: dat deel dat ons bevestigd, liefheeft, de ruimte biedt, rust geeft,….

En als we dan betrokken raken op iets of iemand die daar on onze ogen niet of te weinig aan voldoet, dan zijn wij geneigd om datgene of die ander (grondig) te veranderen. En als dat niet lukt, dan maken we ons daarvan met pijn en moeite los. Dit losmaken nu, van waar we op betrokken zijn geraakt, gebeurt als ons hart verhard raakt uit pijn en moeite. Dan geven we onszelf niet langer aan elkaar. Maar dan voelen we ook niet langer, dat God zichzelf geeft in al datgene waar Hij ons op betrekt en in relatie mee brengt. Wijzen wij af wat Hij aan ons geeft om te bewaren, dan verbreken wij ook het contact met God in en doorheen dat wat Hij aan ons geeft. Alleen als wij elkaar en alles wat ons gegeven wordt uit Gods hand durven blijven ontvangen, blijft zijn schepping één geheel en kan zijn koninkrijk onder ons aan het licht komen.

Dinsdag 2 oktober 2018 Algemene Parochie Avond ( APA)

Het bestuur van de parochie wil op de Algemene Parochie Avond aan alle parochianen duidelijk maken hoe de financiële situatie van de parochie is en hoe het bestuur kerk en pastorie beheert. De kerk is van ons allemaal.

En wie goed is voor de kerk en bijdraagt, heeft recht op verantwoording. De penningmeester spreekt.

We hebben het jubileumjaar bijna afgerond. Wat heeft het de gemeenschap opgeleverd? Niet financieel, maar geestelijk. De jubileumcommissie heeft hard gewerkt. Heeft het feest mensen meer bij elkaar gebracht? Zijn wij meer gemeenschap geworden?

In dit jubileumjaar heeft Ronald van Engelen aan een website voor de parochie gewerkt. Deze krijgt u hem te zien. Uiteraard hopen we dat u als vaste bezoeker van de site terugkomt.

Agenda

  • 19.30    Inloop.
  • 19.45    Opening met gebed door pater Tom Buitendijk
  • 19.50    Woord van de vicevoorzitters Henk Peters
  • 19.55    Presentatie van cijfers door penningmeester Lou Pinckaers
  • 20.10     Terugblik op het Jubileumjaar
  • 20.45     Presentatie van de nieuwe website door Ronald van Engelen en Henk Peters.
  • 21.15    Rondvraag
  • 21.30    Ontmoeting met een hapje en een drankje.

Deze avond is bedoeld voor alle parochianen. Neem daarom gerust uw familie, uw buren, uw vrienden en bekenden mee.

Woensdag 3 oktober 2018 14.00 Rond het Evangelie

We lezen o.l.v. Tom Buitendijk het evangelie van de komende zondag en proberen te ontdekken wat de Schrift ons zeggen wil.

Zaterdag 6 oktober 2018 kledinginzameling

Op zaterdag 6 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur kunt in gesloten plastic zakken kleding die nog draagbaar is inleveren voor Sams’s kleding actie voor mensen in nood. Na 13.00 uur wordt er geen kleding meer aangenomen. Met de opbrengst van de verkoop wordt een school gebouwd in Centraal West Afrika.

20 oktober 2018 Uitstapje voor kinderen naar het Afrikamuseum in Berg en Dal.

De Sint Jozefkerk bestaat 50 jaar. Daar hebben we een mooi feest van gemaakt. Op 16 september was er een feestelijk viering met de bisschop.

Voor de grote mensen was er veel te doen. Maar ook wil de parochie iets doen voor de kinderen. Jullie zijn misschien in deze kerk gedoopt. Of jullie hebben hier je Eerste Communie gedaan. Ook zijn er kinderen hier die het Vormsel ontvangen hebben. Jullie horen allemaal bij deze gemeenschap en ook voor jullie is het dus feest.

Wij willen dat feest met jullie vieren in het Afrikamuseum in Berg en Dal.

In dat museum kun je zien hoe mensen in verschillende landen van Afrika leven. Er is een dorp voor boeren. Er is een dorp op het water voor vissers. Er is een dorpje hele mooie gebouwen en een dorp met hutten van bananenbladeren. Je maakt echt een reis door Afrika.

Omdat het dan nog vakantie is, is er ook wat te doen.

Bijvoorbeeld een masker maken van klei.

Alle kinderen van 6 – 14 jaar mogen mee. De parochie betaalt de toegangsprijs. Maar als je een museumjaarkaart hebt hoef je niets te betalen. We gaan met auto’s en vragen ouders om te rijden ( 2 x 40 km ).

We vertrekken zaterdag 20 oktober om 10.00 uur vanaf het kerkplein.

Dan zijn we om 11. 00 in het museum. Daar blijven we dan tot 14.00 uur.

Dan ben je om 15.30 weer bij de kerk. Omdat jullie dan vast en zeker honger hebben eten we in de zaal van de kerk patat met kroket. En drinken we limonade. Natuurlijk willen jullie allemaal graag mee.

Maar dan moet je je wel opgeven vòòr 15 oktober.
Dus…… praat met je ouders en geef je op .

Zondag 21 oktober 10.00 Eucharistieviering met Doopsel

Op een van de zomeruitstapjes zat ik met een groepje oudere dames te praten. Het ging over het doopsel van een kleinkind. Toen zei er een mevrouw: “Ik heb de doop van mijn eigen kinderen niet mee gemaakt. Dat was toen nog zo: direct na de geboorte. Mijn kinderen zeggen dat de kleinkinderen het later zelf maar moeten beslissen. Ik heb nog nooit een doopsel gezien”. Toen nam ik me voor om op zondag tijdens de Eucharistieviering een kind te dopen. Door een gelukkig toeval zijn het er drie uit een gezin geworden. Voor ouderen een uitgelezen kans om door het doopsel te zien, je bewust te worden dat jezelf gedoopt bent.

De drie kinderen zijn 5, 10 en 12 jaar. De kinderen van 10 en 12 jaar doen in deze viering ook hun Eerste Communie. Het zou fijn zijn als heel veel kinderen met hun ouders en grootouders deze drie nieuwe kinderen welkom willen heten in onze gemeenschap. Welkom en vier het feest mee!

Zondag 28 oktober Fair Trade zondag

Onze parochie heeft als enige parochie in Oss een Fair Trade Keurmerk.

Een eenvoudig bordje aan de muur van de pastorie laat dat zien. Dit brengt een bepaalde verantwoordelijkheid mee. In ieder geval de Global Goals onderschrijven en daar naar vermogen aan werken. Wereldwijd zijn er 17 doelen gesteld waarvan we hopen die met elkaar te realiseren. Twee doelen zijn: “Geen honger meer” en “duurzaam voedsel produceren”. Onze Fait Trade groep vertaalt dit in; “ voedselverspilling tegen gaan”. Rond dit thema wordt een feestelijke middag opgebouwd. Daar zult u nog meer over horen.

Voor nu is het belangrijk dat u deze zondag vrij houdt om om 10.00 de Eucharistie mee te vieren, koffie te blijven drinken, samen taart te eten en van het feest te genieten.

Om een idee te geven van verspilling: per huishouding gooien we 41 kilo goed voedsel weg, ter waarde van € 340, -per jaar. De top tien van verspild voedsel is: Brood. Zuivel. Groenten. Fruit. Vlees. Aardappelen. Gebak en koek. Sauzen, oliën en vetten. Pasta’s. Rijst.

Probeer eens af te vinken wat u in de laatste week hebt verspild!


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *