Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


14 februari 19.00 uur Viering van Aswoensdag

Onlangs werd in de krant bepleit om Carnaval te beschouwen als Cultureel Erfgoed voor Nederland. We moeten het vieren van Carnaval nemen als een serieuze uiting van onze nationale identiteit. Als dat zo is – en een meerderheid van de bevolking van Brabant en Limburg vindt dat zo – dan mogen we Aswoensdag zeker beschouwen als een Religieus Cultureel Erfgoed dat vanwege zijn symbolische waarde in ere moet blijven. Op Aswoensdag worden we getekend met het askruisje: teken van onze sterfelijkheid èn teken van onze verrijzenis. Geschapen uit stof en as zijn we ook beeld en gelijkenis van goddelijke levenskracht. Het is goed voor mensen om eigen kleinheid te bekennen en daardoor Gods grootheid in mensen te zien. Hij doet ons opstaan tot nieuw leven.

Op Aswoensdag begint onze weg naar Pasen.

18 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd

Ieder jaar lezen we over de beproevingen van Jezus in de woestijn. Mattheus en Lucas hebben de beproevingen beschreven. Marcus niet. Marcus vermeldt alleen maar dat Jezus in de woestijn beproefd werd. Wel vermeldt Marcus wilde dieren en engelen.

Het is goed om even stil te staan bij het woord woestijn. De woestijn is geen verblijfplaats waar een mens kan wonen. De woestijn, daar moet je doorheen. Het joodse volk zwierf veertig jaar door de woestijn om na vele beproevingen het beloofde land te bereiken. Jezus maakt die tocht in veertig dagen en krijgt zicht op het Rijk van God.

In die woestijn waar niets is wordt een mens op zichzelf terug geworpen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat wordt van mij gevraagd? In de woestijn maakt een mens allerlei geestelijke processen door. Soms ervaart hij daarin angsten. Zoals angst voor wilde dieren. Soms ervaart hij daarin troost en bemoediging. Als door engelen omgeven. In de woestijn van Judea ervaart Jezus zichzelf als geroepen en gezonden om in woord en daad het Rijk van God te gaan verkondigen.

Als wij met Aswoensdag de veertigdagentijd in gaan en de weg naar Pasen inslaan, dan is het goed om onszelf af te vragen: wie ben ik? wat wil ik? wat wordt er van mij gevraagd? wat is mijn roeping? In ons kan de mens opstaan zoals God ons bedoeld heeft en wil zien.

25 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd

Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus op de Thabor is zo beeldend, dat we gemakkelijk geneigd zijn het als een historisch, voor onze ogen afspelende gebeurtenis, te beschouwen. Zoals een feitenrelaas in een krant of op het journaal. Hier wordt echter óók iets verwoord van wat er kan gebeuren, als je werkelijk contact maakt met de Schrift: met de eerste vijf boeken van de Thora (Mozes) en de Profeten (Elia). Jezus is voortdurend in contact met de Schrift en dat verandert Hem. Het maakt Hem transparant tot op God. Dat is ook de overdrachtelijke betekenis van het ‘opstaan uit de dood’, waar de leerlingen hun hoofd over breken.

Doorschijnend worden tot op God betekent in zekere zin: ‘sterven aan jezelf.’ Dit betekent: zelf verdwijnen uit het centrum van je leven om God daar tot gestalte te laten komen. Dat is opstaan uit de dood, en dat voelt goed. Zo goed dat Petrus in deze situatie van Gods nabijheid wil blijven. Maar dat kan niet. God laat zich niet vastleggen als een bezit, al bouwen mensen ook mooie tenten voor Hem. Nee, wijzelf zullen zijn tent zijn. Maar dan moet die tent wel leeg worden van onszelf. En dat ‘sterven aan jezelf’ voelt dan wel anders dan dit moment van God schouwen in Petrus’ leven.

Daarom moet hij van God goed naar Jezus luisteren. Die zal hem vertellen dat, wil God in je tot gestalte willen komen, een mens ook lijden moet en sterven. Iets waartegen Petrus zich even later fel zal verzetten. Hij staat nog midden in zijn eigen centrum, en het zal hem heel wat tranen kosten om daaruit te verdwijnen.

Dat is ook zo voor ons. Ook wij verzetten ons vaak met alle macht tegen het lijden dat onvermijdelijk op onze weg komt. Toch zal dat niet helpen. Want God wil in ons tot gestalte komen – in vreugde en verdriet, in lijden en dood en …. Dat ook wij luisteren naar Jezus, de Beminde van God om samen met Hem in deze veertigdagentijd Gods Zoon te worden.

23 februari Mis in Sibelius om 19.00 uur

Maandelijks is er een viering in Sibelius om 19.00 uur. Deze viering is ook toegankelijk voor parochianen uit de omgeving en voor familieleden en vrienden van de bewoners. Na de viering is er koffie voor wie wil.

Vastentijd

Vasten is een eeuwenoude traditie binnen de kerk, waar telkens opnieuw betekenis en gestalte aan wordt gegeven. U kent de vastentrommeltjes van vroeger. Je zat jezelf op te winden tot het paaszaterdag was. Dan mocht het trommeltje open. Het was een kinderlijke manier van vasten. We ontdekten dat het vasten méér is dan iets niet doen. Vasten moet ook een doel hebben. Op die manier kwamen de vastenprojecten in zicht. Door al te actieve gerichtheid op het project werd weleens vergeten dat vasten ook een spiritueel doel heeft. Je voorbereiden op het paasfeest. Het is de kunst om dit bijeen te houden. Door te vasten bevorderen wij dat mensen uit hun situatie ten dode kunnen opstaan en tot nieuw leven komen. Door ons vasten wordt het Pasen.

Op weg naar Pasen

Ook dit jaar willen we ons in de Vastentijd bezinnen op het feest van Pasen: het feest van de doortocht door lijden en dood naar echt Leven.

De bijeenkomsten zijn op de vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

16 februari: Jezus wordt gedood omdat Hij zich Zoon van god noemt. Ter verdediging verwijst Hij naar Ps 82, waarin God zegt:Zonen van God zijn jullie allen.’ Wij willen ons bezinnen op deze intrigerende woorden.

23 februari: Film Des hommes et des Dieux. In de Algerijnse oorlog worden de Fransen uit Algerije verdreven. Een groep Trappisten kiest ervoor om te blijven. Zij willen zorg dragen voor de dorpelingen te midden van wie zijn wonen. Met alle risico’s van dien.

Geef meer door te minderen – 40 Dagen Challenge’.

Dit is het motte van de vastenactie: een uitdaging! Een uitdaging aan u zelf! Het valt niemand mee om een voornemen veertig dagen lang vol te houden. Maar als je ergens voor gaat, dan moet het toch lukken! Het lukt ook U. Begin er maar aan. Daarom:

40 dagen geen…

Alcohol, snoep, luxeartikelen kopen, snacken en ga zo maar door. Daar nodigt de organisatie van de Vastenactie dit jaar toe uit. Doel van de campagne is hulp aan Burkina Faso, een van de landen in de Sahel, een uitgestrekte regio van vele landen waar de verwoestijning toe slaat. Steeds minder landbouwgrond, steeds minder water, steeds meer armoede, steeds meer honger. En… het hoeft allemaal niet als de verwoestijning een halt kan worden toegeroepen. Wij kunnen met Sahelp hulp bieden. U ook! Een uitdaging.

Vasten in 2018 voor de Osse Stichting Sahelp

Sahelp is een organisatie in Oss die al veertig jaar bestaat en al die jaren hulp biedt aan mensen in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Informatie over Sahelp kunt u vinden op internet: www.sahelp.nl

De organisatie beidt niet alleen hulp, maar spoort de mensen ook aan om zelf ondernemend te worden om zichzelf te helpen. Zo staan mensen op tot leven! Een van de projecten is: ‘Sahelp: van vrachtwagens naar lokaal ondernemerschap’.

Lezing op 6 maart om 20.00 uur door Marieke Peters, voorzitter Stichting Sahelp in de Carmelzaal.

Stichting Sahelp bestaat dit jaar 40 jaar. In die 40 jaar is er veel veranderd. Stuurden we in de beginjaren nog vrachtwagens met goederen naar Burkina Faso, nu zorgen we ervoor dat de lokale bevolking zich verantwoordelijk voelt voor de verbeteringen in hun leefomgeving. Hoe we dat doen en welke projecten we ondersteunen, hoort u in deze lezing.

Collectes voor Sahelp

De collectes voor Sahelp zijn: Aswoensdag, collecte bij de offerande; 11 maart, deurcollecte; na alle vieringen van Pasen, deurcollecte.

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage in een envelop doen waar u dan Sahelp op schrijft.  Die envelop kunt u altijd afgeven aan de pastorie.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *