Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


24 juli: 17e  zondag door het jaar (Lucas 11, 1 – 13 )

Lucas is een evangelist die vaak vermeldt dat Jezus zelf bidt en dat Hij een uitvoerige catechese over bidden heeft gegeven. Het gebed, leert Jezus ons, moet volhardend en dringend zijn. Later zal Paulus zeggen: “Een christen hoort voortdurend te bidden”.  Voor Jezus, Lucas en Paulus is bidden meer dan gebeden opzeggeen of afraffelen. Het is niet plichtmatig mee mompelen met het Onze Vader zoals vaak in een viering gebeurt. In het Nieuwe Testament vinden we twee versies van het Onze Vader. Wij bidden het Onze Vader altijd in vertaling in de versie van Mattheüs. Jezus heeft ons het Onze Vader willen leren om het bewust , nadenkend en van binnen uit ons hart te bidden. Niet om het op te zeggen, maar om ons hart te openen voor de Vader die ons alles geeft wat goed voor ons is.  Het Onze Vader is een van de dagelijkse gebeden geworden die iedere christen vanuit hoofd en hart moet kunnen bidden.  Het leren van het Onze Vader mag niet pas beginnen bij de voorbereiding van de Eerste Communie. Het Onze Vader moet geleerd worden in de kring van het gezin.  In de Advent krijgt de Nederlands sprekende katholieke gemeenschap in België en Nederland een nieuwe vertaling van het Onze Vader aangeboden. (zie Parochieblad nr. 4 juli/augustus) . Het zal een periode van gewenning worden omdat van buiten te leren. Het goede van iets nieuws kan zijn dat we er bewuster bij stil staan.

31 juli: 18e zondag door het jaar (Lucas 12, 13 – 21)

‘Je bezit je leven niet’, zegt Jezus tegen ieder van ons. Ons leven wordt ons gegeven van God uit. Je leeft pas werkelijk als je dát voelt en erkent: dat je elk moment van God uit gegeven wordt, dat alles wat je bezit je gegeven wordt, hier en nu. Wij staan een leven lang met lege handen om  alles te ontvangen uit zijn hand. Dat dagelijks gaan voelen en erkennen is gaandeweg geheel doordrongen worden ‘van Jou’. Wij zijn van Hem, Hij bestaat ieder van ons en al wat is. Buiten Hem is er niets. Om wérkelijk tot leven te komen, heeft het geen zin om pakhuizen te bouwen en spaarrekeningen aan te openen. Want God-die-leven-ís past daar niet in. Wij kunnen dan beter met lege handen God erkennen en danken, want dan passen en leven wij in Hem.

De grote zomerschoonmaak  26 en 28 juli ;  2 en 4 augustus.

Op 26 juli is er om 9.00  uur een Eucharistieviering ter ere van Titus Brandsma, patroon van onze parochie. De schoonmaak begint om 9.45 uur.  Op andere dagen gaat de Eucharistieviering van 9.00 uur niet door vanwege de eerder geplande schoonmaakactie.  Bezoekers van buiten de parochie (veel mensen uit Amstelveen) vinden dat wij een zeer vriendelijke en  mooie kerk hebben. Dat vinden we als parochianen zelf ook. Maar als je als betrokken kerkganger rondkijkt,  ontwaar je toch dat een schoonmaakbeurt nodig is.  Daar hebben  we zonder vrouwen uit te sluiten “man en macht” voor nodig. We doen het zelfs onder leiding van een vrouw,  Toos Wiersma ! Vrouwen en mannen zijn welkom. Ook willen we de ruimtes in de pastorie een goede beurt geven.  Er is volop werk en volop gezelligheid. Om 10.00 uur drinken we koffie met iets lekkers zodat we er tot twaalf uur weer tegen aan kunnen.  Laat Toos niet alleen en kom mooi mee doen!

Dinsdag 26 juli  : Gedachtenis aan Titus Brandsma

Om 9.00 uur beginnen we met een Eucharistieviering ter gedachtenis aan Titus Brandsma. Na deze viering wandelen we in een rustig temp naar het monument bij het Titus Brandsma Lyceum. Om 10.00 brengen we daar een bloemenhulde.  ’s Avonds om 19.00 uur is een herinneringsviering rond de persoon van Titus Brandsma in de Mariakapel.

Woensdag 27 juli: Bezoek aan Utrecht. “De zomer van Herman  Pleij”.

  • (zie Parochieblad; Zomerfolder en Intekenlijst)

Om 11.03 uur willen we met een groepje parochianen vertrekken  naar Utrecht.  Om 12.30 maken we een korte middaggebed mee van Nicola communiteit. Daarna wandelen we naar het Museum Catharijneconvent dat gevestigd is in een oud Karmelietenklooster. Herman Pleij heeft naar  eigen inzichten een tentoonstelling samengesteld.  Allerlei middeleeuwse topstukken brengt hij uit het rijke depot naar boven.  Hij laat ons op een verrassende manier naar kunst en religie kijken. Meer dan de moeite waard! Gaat u mee? Graag opgeven i.v.m. reductie. Dalurenkaart en museumkaart kunnen ons helpen het uitstapje betaalbaar te houden.

Kerkelijke feestdagen 

20 juli: Heilige Elias, Vader van de Orde van Karmel 

Elias is een profeet over wie alleen maar beeldende verhalen verteld worden. Zelf heeft hij geen letter op papier gezet. Lees in de bijbel de boeken van de Koningen!   Hij leeft voort in vele vertellingen  en in de harten van de mensen.  Bij feestelijke maaltijden wordt er bij joodse mensen altijd en stoel vrij gehouden voor als Elia komt.  Het joodse geloof leert  dat Elias die niet gestorven is  maar ten hemel is opgenomen ,  terugkomt om de komst van Messias aan te kondigen.  In het Nieuwe Testament horen we dat Johannes de Doper en ook Jezus de trekken van de profeet Elias hebben.  De profeet Elias wordt vereerd door joden, christen en moslims. Net als Abraham brengt hij de drie wereldgodsdiensten bijeen.  Als de belijders van deze drie godsdiensten in het voetspoor van Abraham , Elias en Jezus gaan , dan wordt de broodnodige wereldvrede mogelijk.

23 juli: H. Birgitta, kloosterlinge, Patrones van Europa 

Nu Europa uiteen dreigt te vallen door Grexit, Frexi, Nexit en Brexit is het van belang te beseffen dat de Europese eenheid  een gave uit het verleden is. Grote mensen hebben aan de wieg gestaan van  christelijke beschaving. Cyrilus en Methodius, Benedictus, Birgitta  en Catharina, Edith Stein.  Juist als katholieke gemeenschap moeten we ons verre houden van het ongezonde  populisme en nationalisme dat tégen Europese eenwording is.  We breken af wat anderen hebben opgebouwd. In Uden is nog een klooster van de Birgittinessen. In hun klooster is ook het museum voor religieuze kunst gevestigd dat nu wegens herbouw gesloten is. Na de opening ervan moet u zeker gaan kijken. Birgitta ( van Zweden) werd geboren 1302 en stierf in 1373 in Rome.  Zij en haar man kregen 8 kinderen.  Heel het gezin leidde een geestelijk leven. Omstreeks 1340 ondernam zij met haar man een bedevaart naar Santiago (zie onder) . Na deze bedevaart trad haar man in bij de Cisterciënzers. Zij stichtte in Vadstena in 1344 de kloosterorde van de Verlosser. Ook in Rome stichtte zij een klooster waar zij in 1373 overleden is .

25 juli : H. Jacobus,  apostel.

In Nijmegen en in Den Bosch bevonden zich vroeger Jacobskapellen met opvangmogelijkheid voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. De bedevaart naar Santiago wint steeds meer aan populariteit.  Vooral voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan maken zo’n tocht. Een mooi gezegde van  pelgrims luidt: ‘ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang’  (Bertolt Brecht). Er is een bloeiend Jacobus genootschap dat wandelaars en fietsers behulpzaam is zo’n bedevaart te ondernemen.  Wie is die Jacobus dan? Het is Jacobus de broer van Johannes. Hij wordt de Oudere genoemd. In het jaar 44 wordt hij op bevel van Herodes onthoofd.  Hij is de eerste apostel martelaar.

Het kruis in onze kerk van Piet Slegers + 

De ontwerper / maker van het kruis in de St. Jozefkerk is op 92-jarige leeftijd overleden. Piet Slegers beeldend kunstenaar maakte het kruis in opdracht van de Karmel Oss. Hij woonde in een Rietveldwoning, gemeentelijk monument, in Velp Gld. Hij maakte vooral grote werken van roestvrij staal voor de openbare ruimte. In Zeewolde, Amsterdam, Zierikzee, Den Haag, Leeuwarden, Tilburg en beeldenpark Kröller-Müller  in Otterlo zijn werken van hem te bewonderen.  Vermoedelijk is de Karmel Oss in de jaren rond 1965 met hem in contact gekomen toen hij op het TBL een aantal grote ontwerpen in de school heeft gemaakt. Piet Slegers volgde de kunstacademie in Arnhem en was sinds 1947 gevestigd als vrij kunstenaar.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *