30 december 2018 – 13 januari 2019

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl 

6 januari 2019: Openbaring van de Heer ( Matteüs 2,1-12)

Voor Oosters Orthodoxe kerken is het feest van de Openbaring van de Heer het eigenlijke kerstfeest. In tegenstelling tot de kerk van het Latijnse Westen hechten zij minder aan het feest van de Geboorte van de Heer. Dat Jezus geboren moest worden is vanzelfsprekend. Dat Hij de Heer der wereld en de Heer van alle volken zou worden is het Goede Nieuws dat God ons brengt. Nu onder Amerikaanse invloed het kerstfeest tot uitgesteld Sinterklaasfeest verworden is, is er misschien in de kerk van het Westen wat meer aandacht mogelijk voor dit belangrijke feest.

Het verhaal van de ontmoeting van de ‘wijzen’ met het kind Jezus heeft alleen Matteüs opgetekend; de andere evangelisten kennen dat verhaal niet. Is het wel een historische gebeurtenis?, mag je je dan afvragen.

Er zijn veel pogingen gewaagd om het verhaal een geschiedkundige verklaring te geven. Dat is nooit goed gelukt.

De waarheid is dat Matteüs een eigen verhaal gemaakt heeft met behulp van Bijbelteksten uit het Eerste/Oude Testament. Zo’n verhaal heet een midrasj. Een verhaal om een kerngegeven heen. Het kerngegeven is dat God zich openbaart aan alle volkeren der wereld. De komst van Jezus heeft een wereldwijde betekenis voor iedere mens. Naar iedere mens in deze wereld strekt God zijn handen uit. In dat kind van Bethlehem ontmoeten we onze God en Heer die alle lof waardig is en die daarom de meest kostbare geschenken krijgt. Die wereldwijde betekenis van het verhaal is nooit verloren gegaan. De Wijzen die in onze streken Koningen zijn geworden kwamen uit Europa, Azië en Afrika, uit heel de wereld dus. De koningen dragen met hun geschenken ook hun macht aan Jezus over. Behalve de boze vorsten zoals Herodes en de regeerders in onze dagen die zich van Gods koningschap over de wereld niets aantrekken. Alleen wie Jezus als onze Heer en Koning dient draagt bij aan de wereldvrede.

13 januari 2019: Doop van de Heer (Lucas 3, 15-16.21-22)

In het evangelie van vandaag klinkt de stem van God tot Jezus, die zegt: ‘Jij bent mijn zoon, mijn beminde, in jou heb ik welbehagen.’ Hoe wonderlijk en prachtig moeten deze woorden niet hebben geklonken in de oren en het hart van Jezus. Je een zoon van God te weten moet een grote bewogenheid in Hem hebben gewekt voor alles wat Hem uit Gods hand gegeven wordt en zal worden. Hij weet zich een gunsteling in Gods ogen, een zoon van het Woord, geboren uit Maria die Hem voorging, toen zij zei: Hier mij, mij geschiedde naar uw Woord.

Wij zijn gewoon om deze woorden: ‘Jij bent mijn zoon, mijn beminde’, exclusief voor Jezus van Nazareth te bewaren. Maar in de Bijbel is Jezus niet exclusief de zoon van God. In het Eerste Testament spreekt God vaker zijn hele volk intiem aan als zijn zoon. De profeet Hosea hoort dit woord van God tot het hele volk gesproken: ‘Ja, een jongen was Israël, Ik beminde hem; uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ Heel het volk van Israël weet zich hier een zoon van God, zijn beminde! En tot koning David zegt God: ‘Salomo zal mijn Naam een huis bouwen; hij zal Mij tot zoon zijn en Ik hem tot Vader zijn.’

In psalm 82 klinkt dit woord van God, tot het hele volk Israël gesproken: ‘Jullie zijn goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.’ Iedere ware gelovige mag zich een zoon van God weten, en Hem als zijn of haar Vader benaderen en liefhebben. Ook Jezus zèlf past deze woorden uit psalm 82 niet exclusief toe op zichzelf, als Hij tegen degenen die Hem vervolgen, zegt: ‘Jullie zijn allen goden.’ Waarom vervolgen jullie mij dan en ‘beschuldigen jullie mij van Godslastering, wanneer ik zeg dat ik een zoon van God ben?

Wij allen mogen ons zonen en dochters van God weten, van Hem die Jezus zijn Vader noemde, en waarvan Hij zei, dat Deze ook onze Vader is. Dat wij deze woorden: ‘Jij bent mijn zoon, mijn beminde, in jou heb ik welbehagen’, ook tot ons gesproken weten. Dat wij ze ontvangen mogen tot diep in ons hart. Dat wij ons met Jezus verheugen, en met het Hooglied zingen: ‘Mijn Lief is aan mij, en ik ben aan Hem.’

Oud en Nieuw

“Wie van dieren houdt steekt geen knalvuurwerk af ;

wie knalvuurwerk afsteekt,  houdt niet van dieren”.

Wees niet bang. Een tekst van Freek de Jonge.

Ook al leven wij in een veilig en rustig land, toch zijn wij niet geheel zorgeloos. Je kunt je afvragen of we niet in een sluipende Derde Wereldoorlog zitten die elders uitgevochten wordt. De wereldpolitiek is verwarrend en instabiel. De economie van ons land draait als een tierelier. De rijken worden rijker en de gewone man draagt de lasten.

De solidariteit in ons land wordt ondermijnd door het doorgeschoten individualisme. De teruggang van het kerkelijke leven laat zijn schaduwkanten zien. Vervaging van waarden en normen. Economie is de moderne godsdienst en de bankgebouwen kathedralen. Er is steeds meer onzekerheid bij jongeren; steeds grotere eenzaamheid onder ouderen; steeds meer mensen die het niet trekken in hun werk en burned out raken. Met 2019 voor ogen zijn veel mensen bang voor de dag van morgen. Tegen deze angst in zingt Freek de Jonge zijn lied.

Wees niet bang.
Je mag opnieuw beginnen.
Wees niet bang.
Vastberaden, doelgericht,

of aarzelend op de tast.
Hou je aan de regels,

of volg je eigen zinnen.
Laat die hand maar los,

of pak er juist één vast.

Wees niet bang

voor al te grote dromen.
Ga als je het zeker weet,

en als je aarzelt wacht.

Hoe ijdel zijn de dingen,

die je je hebt voorgenomen.
Het mooiste overkomt je,

het minste is bedacht.

Wees niet bang,

voor wat ze van je vinden.
Wat weet je van een ander,

als je jezelf niet kent.
Verlies je oorsprong niet,

door je te snel te binden.
Het leven lijkt afwisselend,

maar zelfs de liefde went


Wees niet bang.
Je bent een van de velen,

en tegelijk is er maar één als jij.
Dat betekent, dat

je vaak zal moeten delen.
En soms moet zeggen
Laat me vrij. 

“Wees niet bang”, zongen de engelen in de Kerstnacht.” Er is een Redder geboren”.   Wees niet bang en ga aan de hand van Jezus de weg door het leven. Laat je niet klein krijgen door alles wat ‘nieuws’ heet.  Luister naar het Goede Nieuws dat Jezus breng. Zijn Rijk breekt door alle menselijke rijken heen.  Houd je daar aan vast!

Van harte een gelukkig en gezond 2019

Eerste Communie in 2019

De voorbereiding voor de Eerste Communie begint weer met een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de communicantjes. Deze avond is op maandag 14 januari 2019 om 20.00 uur. Wilt u ook andere ouders met kinderen van groep vier van de basisschool attent maken op deze avond. Van harte welkom!

Pastor Leon Teubner.

Categorieën: Titus Tijdingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *