Beste lezers,

Toen ik in maart begon met extra Tijdingen te maken, dacht ik dat het voor een week of zes à tien was. Daarna zou ik weer beginnen met de gewone veertiendaagse Tijdingen.  De corona-crisis duurt inmiddels al veel langer dan we denken en het einde is nog niet in zicht. Ik had nooit gedacht een vijftigste uitgave te moeten verzenden. Geen leuk jubileumnummer. Zeker niet nu de tweede golf gaande en aanstaande is.

De bedoeling van deze Tijdingen was en is dus nog steeds om de parochie gemeenschap bij elkaar te houden, te bemoedigen en te sterken. Daarnaast ook allerhande informatie die ik her en der op doe.  Ik hoop dat wij elkaar niet uit het oog verliezen en elkaar inspireren om vol te houden. Vooral: “wij doen wel mee” met de voorgeschreven maatregelen.  Het is lastig in de praktijk om anderhalve meter afstand te houden. Toch moeten we het blijven doen. Veel mensen durven niet meer naar de kerk te komen. We hebben een uitstekende online verbinding en velen zijn iedere zondag met de parochie verbonden. Een woord van dank aan de harde werkers die dit tot stand hebben gebracht. Een woord van dank voor de verzorger van de YouTube versie waardoor u de teksten van de viering op uw scherm krijgt.

Gelukkig komen er iedere zondag zoveel mensen als de kerkruimte het toelaat. Rond de negentig kerkbezoekers. Reden tot dankbaarheid. De cantors vervullen een belangrijke rol in de liturgie. Het is mooi dat we altijd een viering met zang hebben. Het is te merken aan het geneurie in de kerk dat het verlangen om mee te zingen groot is.  Ook al hebben we geen ‘volle kerk ‘ van tweehonderd en veertig mensen; met zijn negentigen vullen we toch aardig de ruimte. Het is voelbaar en merkbaar dat we één gemeenschap zijn. We knikken elkaar vriendelijk de vrede toe.

Na de viering verzorgt de trouwe koffiegroep het samen koffie drinken. In het bijzonder in de Carmelzaal moeten we op de afstand letten en niet teveel lopen. Maar ja: je wilt toch wel even met iedereen een praatje maken!  Misschien kunnen we elkaar dan even mee nemen naar de hal of de kerkzaal.

In het Dagblad Trouw van 25 september staat een artikel met als kop:

“Ik heb altijd werk gehad en dan moet je plotseling aankloppen bij de voedselbank”.  Door de corona crisis zijn steeds meer mensen aangewezen op de voedselbank.

De organisatie houdt rekening met een groei van 50 procent meer aanvragen. Daarmee wordt het aanbod aan voedsel van bedrijven, supermarkten en winkels meer en meer nodig.  Tegelijkertijd – en dat is ook heel goed – zijn de voedingsindustrie en de supermarkten bezig de verspilling van voedsel te verminderen. De horeca en ziekenhuizen springen bij. Ook de boeren die groente en fruit over hebben. Soms schamen mensen zich om naar de voedselbank te gaan. Maar als het nodig is dan is dat niet iets om je voor te schamen.  Oss behoort niet tot de rijkste steden van Nederland. Ook hier is een druk bezochte voedselbank. Onze parochie heeft een sterke diaconale inslag. De zondagse Eucharistie vraagt ons te delen van wat we zelf ontvangen hebben. Ik zou u daarom willen oproepen om iedere keer als u in de winkel boodschappen doet voor u zelf ook iets te kopen voor de voedselbank en dat dan ’s zondags mee te nemen.  Bedenk dan: ik koop niet voor een organisatie, maar voor een arme in de stad, misschien wel in de eigen straat.

Afgelopen dinsdag en woensdag hiel de Orde van de Karmelieten een bijeenkomst waarop er een nieuw bestuur gekozen is voor de komende drie jaar. De leden hebben ook mij tot bestuurslid gekozen.

Het was een drukke week zodat ik voor een aantal dingen weinig tijd had. Daarom is dit jubileumnummer toch maar een kort nummer.  Volgende keer een iets uitgebreider nummer.

Rond het evangelie

Jarenlang is onder leiding van pastoraal werker Leon Teubner het evangelie van de komende zondag samen gelezen en overwogen.

Graag wil ik deze bijeenkomst voortzetten na de ochtendmis van 9.00 uur.

1 – 8 – 15 – 22 – 29 oktober om 10.00 uur komen we samen. De mensen die voorheen kwamen zijn natuurlijk ook nu van hart welkom. Maar ook nieuwe mensen die nog niet eerder geweest zijn. U hoeft geen Bijbelkennis te hebben of veel kaas gegeten te hebben van geleerde theologie. Het gaat om de bereidheid met nieuwe ogen te lezen en het hart te openen voor God die vanuit het Evangelie tot ons spreekt.

Pastor Tom Buitendijk

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *