Het woord religie is verwant met het Latijnse woord voor verbinden. Religie brengt samenhang tussen mensen en opvattingen. Het zal niemand zijn ontgaan dat met de groei van welvaart mensen gingen vinden dat die verbinding tussen mensen, de verbinding met de ander steeds minder nodig was.

Mensen gingen ieder voor zich in een streven naar welvaart en vrijheid zonder zich in dat opzicht beperkingen op te leggen. Niet meer aangewezen op de ander en dan ook niet op de Ander. Kerken werden leger en dat lot trof ook verenigingen en clubs: ieder vooral gericht op ikke, ikke, ikke en zelfontplooiing.

Maar de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Ook niet in het derde rijkste land van de hele wereld! Het idee dat we de ander en de Ander niet meer nodig hebben, lijkt een vergissing. En politieke partijen die niks hebben met geloof of religie in hun uitgangspunten, beginnen plotseling ook over een participatiemaatschappij, mantelzorg, je broeders hoeder en rentmeesterschap. Mensen worden niet alleen teruggeworpen op zichzelf maar vooral op elkaar. Paniek in de samenleving want men vreest niks van de ander te verwachten te hebben als het op hulp aan komt….

Maandagavond een parochie-avond, bezocht door zo’n veertig parochianen. Een avond om elkaar wat bij te praten over wat we samen als parochie allemaal doen en waarbij we betrokken zijn. En dan blijken wij als kerkmensen (in aantal gaat het om honderden personen) druk in de weer om verbindingen te herstellen.

Vroeger hebben we onderwijs en zorg van de grond geholpen door scholen en ziekenhuizen op te richten, maatschappelijk werk op te zetten enz. Maar dat was niet bedoeld als een excuus voor mensen om die zorgen uit te kunnen besteden, maar als ondersteuning. Ook ik weet niet wat onze kerkmensen allemaal aan vrijwilligerswerk doen. Ze willen zich ook niet in de schijnwerkers werken. Maar ik zag mensen die veel tijd en aandacht steken in (terminale) zorg, in thuiszorg, armoedebestrijding, vrijwilliger zijn om levensbeschouwelijke thema’s in het onderwijs aan de orde te stellen o.a. met het verzorgen van gastlessen, mensen die met jeugdwerk actief zijn bij scouting, bouworde, ondersteuning van een kindertehuis in Roemenië, Derde wereldwinkel, vluchtelingenwerk, duurzaamheid, maatjeswerk om mensen te ondersteunen bij opvoeding en het runnen van een huishouding, het runnen van het kerkbedrijf, enz.,enz. En dat kerkvolk is er bij deze en nog veel meer activiteiten vooral op uit om verbindingen tot stand te brengen met mensen, die met vergelijkbare thema’s bezig zijn ook buiten kerk en religie. Want we moeten het beste in elkaar wakker roepen, oog en oor helpen krijgen voor de ander en de Ander. Vrijwilligers die het cement zijn van onze samenleving.

Terwijl ik naar presentaties van onze vrijwilligers luisterde en ook bedacht hoe dat aansluit bij wat onze paus als boodschap uit draagt, besefte ik hoe goed we met elkaar bezig zijn. Bij zo’n volk van goedwillende enthousiastelingen wil je toch horen!

Henk Peters


Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss.Meer informatie »

1 reactie

Avatar

renepetersoss · 1 oktober 2014 op 23:15

Mooi stuk. Ik ga hem als gastblog verder zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *