In de social media is een opvallend youtube filmpje viral gegaan. Het clipje  is meer dan  één miljoen keer bekeken. Twee jongens gaan de straat op met een Bijbel ‘vermomd’ als Koran, en laten mensen passages lezen. Bijvoorbeeld de passage uit Leviticus, waarin staat dat mannen die met elkaar slapen vermoord moeten worden. Of het stuk waarin staat dat de vrouw onderdanig moet zijn.

Met permissie overgenomen uit het personeelsblad van het Titus Brandsmalyceum. Verwijzingen door redactie.

De reacties op straat zijn zoals je zou verwachten, van “Hoe kan je hierin geloven” tot “Het komt over alsof ze je willen onderdrukken”. Daarnaast zijn de mensen op straat van mening dat de islam duidelijk een stuk agressiever is dan het christendom. “De rol van de vrouw is in de Bijbel veel groter”, meent een vrouw.

Dan besluiten de jongens te verklappen dat alles wat ze zojuist hebben gelezen, niet uit de Koran komt zoals de omslag doet vermoeden maar uit de Bijbel. Dat levert een hoop rode hoofden en zenuwachtige lachjes op. Het is duidelijk een les voor de mensen. ,,Je moet eigenlijk geen oordeel hebben, maar zo zie je maar,: “Ik doe het zelf ook”, geeft een jongen beschaamd toe. Het past bij wat Einstein ooit zei: ” Het is makkelijker een atoom kapot te slaan dan een vooroordeel”.

Titus Brandsma is 6 november ereburger geworden van Oss. Niet voor niets. Hij was sterk maatschappelijk betrokken en heeft veel initiatieven genomen op het gebied van emancipatie, journalistiek en onderwijs. Hij heeft veel voor Oss en ons betekend,  niet alleen om wat hij gedaan heeft maar meer om wie hij was. Titus was een markante persoonlijkheid. Hij stond voor zijn mening ook al was die anders dan die van anderen. Dat eigenzinnige maakt hem bijzonder. Hij verzette zich tegen de Duitse bezetter en tegen het Nazisme. Dat deed hij met grote vastberadenheid en dat in de wetenschap dat dit een groot gevaar voor hem opleverde. Hij was pleitbezorger van persvrijheid en die gebruikte hij om zich te verzetten tegen de nationaal socialistische opvattingen een ideologie die in de kern mensen uitsluit en groepen mensen tegen elkaar opzet.

Wat zou het betekend hebben als hij nu geleefd zou hebben. Hoe zou Titus Brandsma aankijken tegen de uitspraak van Rutte dat we in oorlog zijn. Een harde uitspraak met grote gevolgen omdat die uitgaat van een kloof tussen wij en zij, tussen wij en onze vijanden. Het is een weergave van het egocentrische denken van Europa, zoals we dat ook zagen in de Tweede Wereldoorlog.  Wat te denken als Wilders bij al zijn uitspraken zich beroept op vrijheid van meningsuiting.  “Je mag zeggen wat je wil en ik doe dat voor elke burger”. Hij beroept zich op een gelijksoortig grondrecht als wat Titus deed, maar lijkt daarbij voorbij te gaan aan een ander universeel grondrecht, namelijk de vrijheid van denken.
In dit denken zou moeten zijn opgesloten dat je afweegt wat het voor de ander betekent als je iets zegt of vindt. Met daarbij de gedachte wil ik iets voor de ander betekenen of gaat het alleen om mijzelf, eigenbelang, autonomie en vrijheid  zonder rekening te willen houden met de ander.

Dat was nu precies het verschil voor de wijze waarop Titus Brandsma dacht en handelde. Zijn standvastige inzet voor  persvrijheid zette hij in om duidelijk te maken dat niemand mag worden uitgesloten, dat er geen ruimte is voor hij en zij denken en dat je geen haat koestert tegen mensen,  maar je wel ten diepste verzet tegen het gedachtengoed en het handelen van mensen dat gebaseerd is op minachting en uitsluiting.

In de geest van zijn denken geven wij inhoud aan ons werk. Wij voeden onze leerlingen op met de gedachte dat met alle keuzes die we maken ons altijd de vraag stellen wat die keuze  voor de ander betekent. Als we op deze manier omgaan met onze vrijheid wordt daarmee er een oplossing  gevonden voor het onrecht, de groeiende kloof tussen hij en zij, tussen rijk en arm tussen Islam en Christendom. Wij zijn zelf verantwoordelijk.  De slachtoffers van het onrecht zijn onze medemensen, mensen met idealen en menselijke gevoelens. We kunnen ze niet laten verdrinken, uithongeren of bij de grens tegenhouden, terwijl wij zelf met een overvloed aan voedsel leven die we voor een groot deel weggooien. De politiek kan geen uitweg bieden als ieder van ons niet ook naar eigen vermogen zijn bijdrage levert.

Dat is onze verantwoordelijkheid en gelukkig maar zien we dat om ons heen. Alle deelnemers op school: OOP’ers, vakdocenten, mentoren en teamleiders handelen in de geest van Titus Brandsma. Onze leerlingen geven we mee dat vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de verantwoordelijkheid naar elkaar. We zijn altijd op zoek naar gewenste afhankelijkheid. Dat gegeven: ik ben er voor een ander en de anders is er ook voor mij, is in essentie  meer waard dan een havo of vwo diploma. Wij zorgen daarmee dat we met elkaar een bijdrage leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van mensen en we leggen daarmee de kiem om te kunnen samenleven.

Jonge burgers die weten waar ze voor willen staan en daarmee hun toekomstige rol in de samenleving waardig kunnen vervullen. Het is dat wat Titus Brandsma bedoelde dat kennis maar de helft is waar het in het onderwijs over dient te gaan.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *