Ons kerkgebouw de St. Jozefkerk bestaat dit jaar 50 jaar. Dat grijpen we aan om te vieren want vieren verbindt. Het ziet er naar uit dat Tom Buitendijk de laatste pastoor van onze parochie zal zijn die karmeliet is. We zullen ongetwijfeld op gaan in een conglomeraat van parochiekerken die bediend worden door een regionaal pastoraal team en een regionaal bestuur. Het is daarom belangrijk dat wij trots op ons verleden en ons eigen gezicht onderdeel worden van een archipel van kerken maar geen eiland. Een mooie uitdaging. We willen laten zien wie we zijn. Vooral aan buitenstaanders. En jongeren.

Om te weten wie je bent moet je weten waar je vandaan komt

Zoeken vs. gevonden worden

Het vertrouwde beeld van een site is dat je door een zoekterm in de typen de bron vindt die je kan informeren. Als je “Titus Brandsmaparochie” intypt kun je bij meerdere parochies terecht komen, maar als je aan de zoekterm Oss toevoegt, dan heb je onze parochie in beeld. Afhankelijk van wat je weten wilt typ je de volgende zoekterm in. Bijvoorbeeld “pastores” of “vieringen” of “vorming”. En je wordt op je wenken bediend als je weet wat je vragen wilt, wat je weten wilt.

Hoe wij en jongeren elkaar verstaan

Pratend over het domein van geloof en kerk is het de jongere generatie niet meer gegeven dat zij nog een zoekterm kunnen ophoesten die hen brengt bij informatie over wat ons als geloofsgemeenschap bezielt. Wat ons bezig houdt, in de benen brengt en de armen uit de mouwen doet steken. Anderzijds zijn we ook niet meer zo publiekelijk herkenbaar aanwezig in de samenleving. Veel taken van vroeger zijn intussen maatschappelijke taken geworden van de overheid. Waaronder onderwijs, ziekenzorg, armenzorg, informatievoorziening, missie en ontwikkelingssamenwerking.

Met hulp van Ronald van Engelen (ICT) proberen Tom Buitendijk en Henk Peters een site op te zetten die de verbinding in omgekeerde richting maakt. Als iemand scholen voortgezet onderwijs oss intypt, omdat zoon of dochter naar het Voortgezet Onderwijs gaat, komt hij niet alleen uit bij de scholengroep van Het Hooghuis en Het Titus Brandsma Lyceum. Maar wordt hem ook informatie verstrekt over leven en werk van Titus Brandsma. Over leven en werk van Karmelieten, van karmelieten in Oss. Ziet hij ook dat karmelieten een parochie bedienen, geschiedenis van de karmelieten in Oss, maar ook wat de parochie aanbiedt aan vormen van samen komen, vieren, geloof beleven etc.

Wij vertrekken bij waar we vandaan komen

Als onderwijsman weet ik dat zonder relatie er geen kennisoverdracht mogelijk is. Dat geldt in nog sterkere mate als het gaat over pastoraat en vorming. Wij streven er dan ook naar om onze parochie een (historisch) gezicht te geven. Niet alleen een globale karakterisering van een bepaalde periode, maar ook van mensen die toen geschiedenis maakten. En daarvoor hopen wij op samenwerking die niet door bescheidenheid wordt geblokkeerd. Wij denken dat onze bedoelingen wel duidelijk worden als je de moeite wilt nemen in ons verhaal mee te lopen.

Van de zwart gedrukte namen in de pagina’s over onze geschiedenis hoop ik eigenlijk ter grote van een A4tje een verhaaltje te krijgen met foto waarin betrokkene iets vertelt over wie hij is (geworden) wat de periode dat hij/zij zich voor de kerk inzette gekenmerkt heeft en wat hem bezielt of bezielde, haar droom voor de parochie. Dat verhaaltje wordt dan gelinkt aan het hoofdverhaal. Zwart gedrukte namen, krijgen een link. Laten we proberen dat voor elkaar te krijgen.

Henk Peters,
mei 2018


Henk Peters

Henk Peters

Henk Peters is sinds 2016 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie Oss.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *