Titus Brandsmaparochie Oss

Door goede machten stil en trouw omgeven
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met u leven
en met u binnengaan in ’t nieuwe jaar.

Nog drukt de zware last van kwade dagen,
nog komt het oude kwellen hart en hoofd.
Voor onze opgejaagde zielen vragen
wij, Heer, het heil dat Gij ons hebt beloofd.

En zo Gij ons de bittere kelk wilt geven
vol leed, gevuld tot boven aan de rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit Uw goede en getrouwe hand.

Maar wilt gij ons nog eenmaal vreugde schenken
aan deze wereld en de glans der zon,
Dan willen wij al wat voorbij is nu gedenken,
U zij ons leven, dat uit U begon,

Laat warm en stil vandaag de kaarsen branden,
Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.
breng, als het kan, ons allen bij elkander.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

Als ’t diepe zwijgen ons wil gaan omringen,
laat ons toch horen, Heer, nu als voorheen,
het lofgezang, dat al Uw kind’ren zingen,
de klank van heel de wereld om ons heen.

Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij.

Word met ouders, broers en zusters in grote liefde en dankbaarheid gegroet. Jou omarmt,
Jouw Dietrich.