Ook wij zoeken naar nieuwe manieren voor ons geloven. Dat past bij onze tijd. Dat is eigenlijk niets nieuws. Vandaar dat Titus Brandsma het als centraal onderwerp koos voor zijn inauguratie-rede als rector van de Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen (de huidige Raboud University) in 1932. In deze beroemd geworden “Diësrede” (Dies Natalis) van 17 oktober 1932 stelt hij dat de uitdaging van het zoeken naar een Godsbegrip dat zich verhoudt met de tijdsgeest er een is van alle tijden. Dus ook de onze.

Nepnieuws anno 1932

Terwijl de eerste wereldoorlog nog maar net achter de rug is, en de tweede wereldoorlog zich (ook in Nederland) al begint aan te dienen, is de angst en verwarring groot. Zowel onder de burgers als bij de kerk zelf. Ook dat was een tijd waarin nepnieuws en valse retoriek floreerden.

Foto uit 1932 van Titus Brandsma als rector van de Katholieke Universiteit NIjmegen
Foto uit 1932 van Titus Brandsma als rector van de Katholieke Universiteit NIjmegen

“Wij leven in een tijd van groote verwarring in het rijk der gedachte. De meest tegenstrijdige stelsels worden als waarheid gehuldigd …”

Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vormen van geloof beleven

Titus Brandsma roept daarom op tot het zoeken naar nieuwe vormen:

“Het is niet mijn bedoeling, het Godsbegrip te verdedigen, … terwijl het edeler en nuttiger is, op positieve wijze de waarheid te doen stralen in het licht, dat van haar uitgaat….
Ik geloof dan ook, dat wij tot taak hebben …  het Godsbegrip te doen kennen onder nieuwe vormen, het in dien zin aan te passen aan de huidige cultuur….”

De integrale tekst van de Diesrede

Eén van die nieuwe aspecten van onze tijd, is dat dit soort pareltjes niet langer voorbehouden zijn aan ingewijden. Wij hopen dat daarom dat ook u zich laat inspireren door waarheidsvinding, die Titus Brandsma zelf met zijn leven heeft verdedigd. Voor ons!

Op de betreffende pagina van Archive.org is de lezing te downloaden als PDF-bestand en als Ebook.

Bronnen


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *