Spreken over ons geloof gaat over wat ons raakt, of geraakt heeft, over wat ons in beweging zet of stil doet staan. Het gaat over ervaringen die te groot voor ons zijn. Over een relatie met ‘een ik weet niet wat’ die wij God noemen, maar die ons altijd te boven gaat. Spreken over ons geloof is het omspelen van een Geheim. Een geheim in onszelf, in de ander en in al wat is. Het gaat over ervaringen met het goede, het ware en het schone, over liefde, leven en licht. Maar spreken over ons geloof gaat ook over Gods afwezigheid, als wij kwaad ervaren, machteloosheid, frustratie of wanhoop.

Plaats en tijd Aanmelden

Inhoud

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten willen wij stilstaan bij ons spreken over God en onze relatie met Hem. Dit spreken is altijd onvolkomen. En toch, we kunnen het niet laten uit te drukken, wat wij van zijn aan- of afwezigheid ervaren. En wanneer wij dat doen, blijken onze gebrekkige woorden en beelden -verrassenderwijs- ons verder in te voeren in het geheim dat God is. Onze woorden en beelden helpen ons verstaan wat er in onze eigen relatie met Hem en met elkaar gebeurt.

Tijdens de vierde bijeenkomst staan wij stil bij het woordpaar ervaring en openbaring. God is overal aanwezig, maar onze ervaring leert dat niets in staat is Hem te volledig te omvatten. Wanneer Hij zich aan ons openbaart, is onze ervaring van Hem onvolkomen. Soms ervaren wij Hem als een vredegevende aanwezigheid. Dan weer is Hij degene die ons krachtig raakt en schroomvol maakt. We ervaren Hem als een dragende grond, maar ook als een diepe afgrond. Altijd blijft Hij een geheim, dat wij nooit geheel doorgronden. Zoals een horizon die wijkt en toch blijft trekken.

Tijdens de vijfde bijeenkomst staan wij stil bij ons bidden en ons verlangen. ‘Het verlangen bidt altijd’, zegt Augustinus. Volgens de mystieke traditie is het verlangen de motor van het gebed. Het biddend verlangen is een zich uitstrekkende beweging naar God toe, tot het uiterste. Het wil reiken tot waar het niet komen kan. Het maakt onrustig en zet in beweging. Soms voelen we het verlangen als de pijn van een gemis. Soms genieten we even een ervaring van Aanwezigheid, waarvan de uiteindelijke vervulling open blijft.

Tijdens de zesde bijeenkomst staan wij stil bij onze ziel en ons lichaam. God zoekt de gehele mens, niet alleen zijn ziel. Al onze zintuigen spelen mee in het ervaren van God. Met lijf en leden, met hart en ziel, met gevoelens en gedachten, met alles wat we hebben en wat wij zijn, staan we tastend en zoekend uit naar Hem. Want, zo zegt de Schrift, ‘in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.’

Voor wie?

Alle parochianen die geïnteresseerd zijn kunnen deelnemen. Ook mensen die geïnteresseerd zijn om één ochtend mee te maken zijn van harte welkom. De deelname is kosteloos.

Plaats en tijd

Alle bijeenkomsten zijn zaterdag van 10.00 to 12.30 uur op de pastorie van de St. St. Jozefkerk op de volgend datums:

  • 9, 16, 23, 30 april 2016
  • 21, 28 mei 2016

Voor wie wil is er na afloop de mogelijkheid om samen te lunchen (zelf lunchpakket meenemen).

Begeleiding

Aanmelden en extra informatie

folder spreken over God elly elly


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *