De zusters van Besançon zijn vanaf 1923 in Syrië actief in het onderwijs. Onderwijs is de sleutel tot een goede maatschappelijke positie. Voor minderheidsgroepen geldt dat des te meer. Voor de oorlog was ongeveer 10% van de bevolking in Syrië christen. De zusters van Besançon leidden tot 2012 een grote middelbare school met 3.000 leerlingen. Deze school was pas in 2007 gebouwd, lag op de frontlijn en is nu verwoest. Op het terrein van het patriarchaat van de Melkitische (Grieks-katholieke) Kerk in Damascus hebben de zusters in containers een noodschool opgericht waar aan 140 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar onderwijs gegeven wordt.

Update: Geert verzorgt een lezing over zijn ervaring op 10 december 2018 om 19.30 uur

Ook zetten de zusters zich in voor de ondersteuning van arme families en studenten. Dat gebeurt vanuit de St. Jozefparochie in Damascus. Ze dragen zorg voor meer dan 500 vluchtelingen/gezinnen, er is een medische post, een tandarts en een psychosociale hulppost. Ook wordt in de kerk voedsel en kleding uitgedeeld en onderdak geboden. Vanuit de kerk worden studenten gesteund die de schoolkosten niet kunnen betalen. Het werk wordt geleid door zr. Joseph Marie Chana. Ze wordt gesteund door een team van 25 vrijwilligers (psychologen, juristen en artsen).

In april heb ik de communiteit van zr. Joseph Marie Chana in Damascus bezocht. Het werk van de zusters van Besançon wordt breed gewaardeerd en vormt in deze barre tijd een baken van hoop. Ze werken met verschillende leeftijdsgroepen en de vreugde waarmee ze hun werk doen weten ze zelfs nu nog over te brengen op de kinderen en jongeren. Uw steun komt geheel ten goede aan het humanitaire werk van zuster Joseph Marie Chana.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *