Adventsactie voor Zusters van Besançon in Damascus (Syrië) — Ooggetuige verslag door Geert van Dartel

Update: Geert verzorgt een lezing over zijn ervaring op 10 december 2018 om 19.30 uur Ook zetten de zusters zich in voor de ondersteuning van arme families en studenten. Dat gebeurt vanuit de St. Jozefparochie in Damascus. Ze dragen zorg voor meer dan 500 vluchtelingen/gezinnen, er is een medische post, een tandarts en een Lees meer…

“Kwetsbaarheid smeekt om vergeving” — Pastoraal woord door Leon Teubner

Verschenen in Parochieblad jrg 23, nr6 Als we dit toespitsen op onszelf: kwetsbaar is ons lichaam voor ziektes, lijden, ongelukken, en dood; kwetsbaar is onze geest voor dementering en depressies; kwetsbaar is ons hart voor verharding en verbittering; kwetsbaar zijn wij ook in onze relaties, in het vinden van  genade in de ogen van elkaar. Deze Lees meer…