Vandaag zitten jullie, 1e communicanten, met jullie ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s misschien, in deze presentatieviering, want jullie willen graag de Eerste Communie doen.

In een feestelijke viering over twee maanden in mei, ontvangen jullie voor het eerst een stukje brood (een hostie) en dopen jullie dat stukje brood in een beker met wijn. Vanaf dan gaan jullie zondags meedoen met alle volwassen mensen die samen in de zondagsvieringen brood en wijn met elkaar delen.

Waar komt dat nu toch vandaan, dat we hier samen brood en wijn delen met elkaar?

Hier in de kerk herinneren we ons elke zondag het leven van Jezus van Nazareth. We luisteren naar de verhalen over Hem in de Bijbel, en we denken er dan samen over na, wat die verhalen betekenen voor ons eigen leven. Zo is daar ook het verhaal van het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.

Tijdens dat Laatste Avondmaal, vlak voor zijn dood, brak Jezus een brood in kleine stukjes, deelde dat met zijn leerlingen, en liet daarbij ook een beker met wijn rondgaan, waar zij allen een slokje van namen. En Jezus zei daarbij tot zijn leerlingen: ‘Doe dit om mij te gedenken’. En vanaf dat moment kwamen de leerlingen wekelijks bij elkaar om elkaar te vertellen wat zij met Jezus hadden meegemaakt, en om ook het brood en de wijn met elkaar te delen, zoals Hij in zijn leven met hen had gedaan.

Als jullie nu ook zondags samenkomen in de kerk om hier brood en wijn met elkaar te delen, doen ook jullie dus wat Jezus vraagt: Doe dit om mij te gedenken’. Jullie worden dan ook zijn leerlingen, en worden eraan herinnerd wat Jezus heeft gedaan. Wij gedenken dan met zijn allen samen, hoe Jezus heeft geleefd met zijn leerlingen, om te proberen ook zo te gaan doen als zij:

Vriendelijk met elkaar om te gaan, met respect ook, elkaar het goede gunnen, elkaar steeds weer vergeven, niemand buiten sluiten,….

En dat is lang niet altijd makkelijk. Want steeds weer worden wij toch verleid om het niet zo te doen. Dan doen wij niet langer vriendelijk tegen elkaar, gaan wij niet meer met respect met elkaar om, gunnen wij elkaar soms het leven niet, vergeven wij elkaar niet langer, sluiten we anderen buiten…

Waarom doen we dat? Bijvoorbeeld omdat dat geld oplevert. Of om populair te zijn in de ogen van anderen. Of omdat wij de neiging hebben eerst voor onszelf te zorgen zodat er voor ons voldoende brood op de plank ligt.

Ook Jezus, zo hoorden we zojuist in het verhaal, werd beproefd op die dingen als macht en aanzien, toen Hij veertig dagen in de woestijn verbleef. Daar werd Hij beproefd door de duivel. Maar Hij bleef trouw aan God zijn Vader, en leefde verder zonder veel geld en zonder macht.

Zijn enige rijkdom was de liefde van zijn Vader, die Hij ruimhartig deelde met zijn medemensen. Daaruit leefde Hij en zijn leerlingen elke dag. Jezus bleef vriendelijk voor de mensen die hij ontmoette, en hielp hen waar dat maar mogelijk was. Hij deelde zo zijn leven, zoals je brood en wijn met elkaar deelt. Zo werd iedere maaltijd met Hem een feest.

Bij de Eerste Communie nemen jullie voor de eerste keer deel aan deze feestmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Ook jullie horen erbij, ook jullie worden zijn leerlingen. Om elke dag proberen te leven zoals Hij heeft gedaan.

Dat betekent met vallen en opstaan: vriendelijk met elkaar om te gaan, met respect elkaar bejegenen, elkaar ook het goede gunnen, niemand buiten te sluiten,…. En: elkaar steeds weer vergeven, want zo leven als Jezus deed gaat alleen maar met vallen en opstaan.

Fijn dat jullie met ons mee willen doen, samen brood breken en de wijn delen, en ons leven geven voor elkaar.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *