Zoals u gehoord hebt heb ik maar een stuk van het evangelie gelezen. Dat mag van de liturgische werkers in het Vaticaan die het lezingenrooster hebben samengesteld. Maar door maar een gedeelte te lezen verander je toch iets van de betekenis van de gehele gelijkenis. Het is altijd heel moeilijk te zeggen: dat staat er precies in de lezing.

Dat begint eigenlijk al met lezen. Als wij het woord talent horen dan denken jongeren aan de talentenjacht op de teevee.  Welk zangtalent zal gaan winnen? Heb ik ook zo’n begaafdheid? Een talent wordt je gegeven. Een leraar zal een niet zo ijverige leerlingen aansporen zijn talenten te gebruiken. Je hebt vaardigheden genoeg om je opleiding met succes te voltooien. Een talent moet je ontwikkelen.

Sommige mensen hebben het talent van de vriendschap. Ze kunnen het met iedereen goed vinden en alle mensen hebben graag met hem of haar te doen. Vriendelijkheid is een eigenschap. Er zijn vandaag wellicht maar weinig mensen die bij talent denken aan 41 kilo zilver.  Toch is dat de oorspronkelijke betekenis.

Bij uitvaarten lees ik dit verhaal om uit drukking te geven aan de goede eigenschappen en soms ook aan de goede prestaties die de overledene tijden zijn of haar leven heeft verricht. Dan eindig ik bij de tweede knecht die te horen krijgt: ‘Treed binnen in de vreugde van de Heer’.

Iemand die de Bijbel goed kende vroeg me waarom ik de knecht van het ene talent zomaar wegliet. Ik zei dat ik het bij een uitvaart niet passend was om het over een mislukt leven te hebben. Maar zo ontneemt u wel het waarschuwende karakter van dit Bijbelverhaal, zei de man heel terecht. En dat is helemaal waar.

Als je Bijbel leest dan speelt altijd mee wie jij bent. Een succesvol ondernemer herkent zich in de man van vijf talenten. Vooral het veel verdienen spreekt hem aan. Maar let op: zijn startkapitaal en zijn verdiensten zijn en blijven bezit van de Heer. Als je goed kunt zingen, schilderen, sporten of computerprogramma’s maken dan hoop je ooit de beste te worden.  Maar let op: door eenzijdig je talent te ontwikkelen groei je niet uit tot een hele en gave mens. Je kunt je behoorlijk verslikken in je roem.  Enkele van de beste voetballers zijn als mens helaas mislukt. Je hebt je andere talenten begraven.  De Heer zal jou niet zo gauw binnenroepen in zijn vreugde.

Je kunt jezelf nooit uitschakelen als je een Bijbelverhaal leest. Iedereen leest dus iets anders in hetzelfde verhaal. We noemen deze gelijkenis de gelijkenis van de talenten en gaan met onze gedachten direct naar die talenten toe. Wat zijn die talenten? Welke talenten heb ik? Hoeveel talenten heb ik zelf? Als ik er maar geen één heb.

Wat we over slaan is de eerste regel:

Een rijk man vertrouwt zijn hele bezit aan zijn knechten toe wanneer hij zelf naar het buitenland gaat.  Als in het verhaal die Heer God zelf blijkt te zijn, dan beseffen we dat wij in afwezigheid van de Heer werkzaam zijn, maar ook dat de toevertrouwde talenten zijn bezit zijn en blijven.

We werken niet om iets voor ons zelf op te bouwen. Wij bouwen aan Zijn rijk. Als hij terugkomt, zal Hij vragen: heb jij de wereld waarin je woonde, leefde en werkte kunnen veranderen in een nieuwe en betere wereld? Heb jij het Rijk van God gestalte gegeven?   Ben jij een betrouwbare daadkrachtige dienaar geweest?

Misschien zit er nog een diepere laag in: wij werken in afwezigheid van de Heer aan Zijn Rijk.   Verlangen wij naar Gods aanwezigheid in deze wereld? Willen wij wel dat Zijn Rijk doorbreekt in ons bestaan? Willen wij ons doen en laten in zijn handen leggen? De doorbraak van zijn Rijk betekent dat hongerigen zullen eten en verzadigd worden, dat de zieken worden genezen en bezocht, dat aan kleine mensen recht wordt gedaan, dat mensen met elkaar delen zodat niemand tekort komt, dat ieder kind in veiligheid en vrede naar school kan gaan.

Verlangen wij naar een ommekeer in de samenleving waarin het geluk van mensen voorop staat en niet de groei van de economie die betaald wordt door de kleine man?  Op en bidprentje stond: … hij had nog zo veel willen doen …. . Commentaar: …dan had hij eerder moeten beginnen… Als wij niet verlangen naar de komst van de Heer, dan komt hij onverwachts om zijn talent terug te vragen. Hebben we dan iets om hem in handen te geven?  Wij leven tussen afwezigheid van de Heer en zijn komst in deze wereld. Ons wachten zal een actief ‘wachten’ moeten zijn, een werkzaam voorbereiden.    Waar we ook makkelijk overheen lezen is : de Heer geeft ieder naar zijn bekwaamheid. Niet iedereen kan hetzelfde en de Heer verwacht ook niet van iedereen het zelfde.  We dragen niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheid.

In een samenleving waarin ieder verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn eigen welzijn wordt een tekort aan wel zien gezien als een tekort of zelfs als schuld. Mensen die niet kunnen mee komen met de samenleving van vandaag hebben er zelf schuld aan. Als ze  door echte  fysieke of geestelijke beperkingen of door ziekte of ouderdom niet kunnen voldoen aan de eisen die de samenleving stelt, dan moeten ze het maar met minder doen. De eis van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid is de onbarmhartige kant van de

welvaartsmaatschappij. Voor de armste mensen in ons land is de voedselbank goed genoeg.  Het besef dat mensen recht hebben op hulp en ondersteuning om op waardige wijzen te leven zal nog heel veel moeten groeien.  Het Rijk van God en zijn gerechtigheid zijn vaak nog ver weg.

In afwezigheid van de Heer mogen wij zijn werk voort zetten. Ieder met eigen verantwoordelijkheid, maar hopelijk wel allen met hetzelfde verlangen dat het Rijk Gods aanbreekt en met dezelfde daadkracht. Lieve mensen gebruik uw talent! Amen .


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *