Hoe ga je met je vijanden om?  Vijanden zijn niet alleen de mensen die jou niet mogen of aan wie jij een hekel hebt. Vijanden zijn vooral mensen die jou kwaad willen doen, die jou onrechtvaardig willen behandelen, die jou onder hun duim willen houden. Vijanden zijn mensen voor wie jij zo weinig waarde bent, dat zij jou wel willen doden. Moet je nu uitgerekend mensen die jouw vijand zijn, beminnen?

Kan Jezus dat serieus van ons vragen?

In moeilijke situaties hoor je mensen weleens zeggen: Dat vraagt God niet van ons!  Bijvoorbeeld: iemand vergeven na een flinke ruzie. Iemand helpen die jou een keer in de kou heeft laten staan. Vriendelijk zijn voor iemand die jou in het openbaar heeft beledigd.  Menselijkerwijze kan dat niet van je gevraagd worden.  Maar misschien vraagt God dat toch wel.

Als je dan nog verder leest dan wordt het nog gekker:

Iemand de ander wang toe keren. Je jas laten mee nemen.

Wat gestolen is niet terug vragen. Uitgeleend geld niet terug eisen.

Weggeven als jij iets hebt, wat een ander nodig heeft.

Jezus kan me nog meer vertellen:  maar als ik zo ga leven, dan loopt heel de wereld over me heen. Maar omgekeerd: als iedereen zo zou leven, zou de samenleving er dan niet beter uitzien? Zijn die aansporingen van Jezus nu een eis waaraan je moet voldoen om christen te zijn? Of zijn ze een uitdaging om meer christen te worden?

Als iemand ons iets heel moeilijks vraagt dan zeggen we al gauw: doe het zelf maar even voor. Maar Jezus hééft ons inderdaad voorgedaan wat hij ons aanbeveelt. Toen Hij geslagen werd, sloeg Hij niet terug. Toen ze hem zijn kleren uitdeden, verdroeg Hij het geduldig.  Toen Hij bespot werd, bad Hij om vergeving van zijn beulen.  

Toen Hij tot op het bot vernederd aan het kruis hing, stonden grote groepen mensen te kijken. Toen Hij in een graf werd gelegd, dachten zijn tegenstanders: deze lastpak is opgeruimd. Toen Hij alles wat God menselijkerwijze niet van ons vraagt, gedaan had, bleek God aan zijn kant te staan. God gaf hem door de dood heen nieuw leven.

Het is dus mogelijk om boven wat menselijkerwijze verwacht kan worden te stijgen. Daardoor brengen we iets van Gods barmhartigheid en liefde in de wereld. Maar wij zijn toch Jezus niet! We willen Hem wel navolgen, maar toch ook niet te ver. Zijn de aanbevelingen van Jezus nu een eis, een richtlijn of een uitdaging?

In Rome is er een synode aan de gang die handelt over het seksueel misbruik door geestelijken. Seksueel misbruik is geen stof om over te preken.  Maar nu het zo grootschalig aan het licht komt, kun je er ook niet over zwijgen Geestelijken met verantwoordelijkheden, met macht en gezag hebben een zeer hoge moraal verkondigd. Hun eigen daden waren in tegenspraak met wat ze van anderen eisten. Kinderen en jongeren hebben levenslang schade opgelopen en zijn voor het leven getekend. De geloofwaardigheid van de kerk is zwaar aangetast. Wie hoge eisen stelt aan anderen kan zelf gauw tekort schieten.  Met de maat waarmee de kerk anderen gemeten heeft, wordt ze nu zelf gemeten. Dat doet veel pijn aan katholieke gelovigen die van de kerk houden.

Wanneer het nu gaat over seksuele moraal, over medische ethiek, over eerlijk en rechtvaardige economie, over onze persoonlijke omgang met mensen dan moeten we toe geven dat niets menselijks ons vreemd is. We zullen nooit géén fouten maken. We zullen altijd tekort schieten. Er zal altijd wel iets onvriendelijks of erger nog iets vijandelijks in het menselijk verkeer zijn.  En iets vijandelijks kan altijd uitgroeien tot vijandschap. Toch worden we uitgedaagd vijandschap te overwinnen door daden van respect en liefde. Respect en liefde zijn niet afdwingbaar; ze worden je gegund en gegeven.

Dit kunnen we lezen in het mooie verhaal van David en Saul. Koning Saul is zo jaloers op de successen van David dat hij hem wil doden.  In zijn hart was echte vijandschap ontbrandt.  Saul zet de jacht op David in. Als hij ‘s nacht ligt te slapen sluipen David en zijn makker Abisai tot bij de tent van Saul.  Ze hebben de kans Saul te doden met zijn eigen lans.

“Nu levert God uw vijanden aan u over”, fluistert Abisai. 

Wie slaat de hand aan de Gezalfde van God ? ”, fluistert David terug.

Ze nemen de lans – de macht –  en de waterkruik – levensbron in de woestijn – mee. Ze gaan boven op een heuvel staan en roepen uitdagend: Als je leven je lief is kom dan je lans en je water maar halen!     

Zijn onze vijanden niet allemaal kinderen van God, mensen in wie Gods beeld gedrukt staat? Gezalfde mensen?  Is het menselijk mogelijk om in je vijanden kinderen van God te zien?

Is het mogelijk om de chauffeur die je kind aanreed, te vergeven?

Is het mogelijk om na een echtscheiding elkaar te respecteren?

Is het mogelijk om na misbruikt te zijn …… dat moeten we maar even open laten.

Is het mogelijk om na onenigheid en ruzie elkaar weer te ontmoeten.

Is het mogelijk om met politieke tegenstanders toch gezamenlijke oplossingen te vinden. Hameren op eigen gelijk is altijd onvruchtbaar.

We kunnen verharden, onbeweeglijk worden en uiteindelijk ongelukkig.

Hoe kunnen we het léven weer vlot trekken en laten stromen?

Jezus geeft ons een gouden tip. Geen eis, geen richtlijn, wel een uitdaging.  “ Wees barmhartig  zoals God ook voor jou barmhartig is. Vel nooit over een ander een uiteindelijk oordeel door te zeggen : hij is tenslotte mijn vijand”.

In heel veel zaken – en zeker in de misbruikkwestie-  kunnen we worstelen met de keuze tussen menselijkerwijze en de barmhartigheid van God.  Waar wij menselijkerwijze deuren voor elkaar zouden sluiten, kunnen we met Gods hulp deuren voor elkaar open doen. Dat zal niet altijd meevallen. Ook voor de kerk geldt dat liefde en respect niet afdwingbaar zijn. Daar hoeft de kerk voorlopig niet op te rekenen.

De verkondiging van barmhartigheid kan geen eis worden.

Het evangelie begon met de woorden: tot u die luistert.

Horen wij vandaag Zijn stem?

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *