Jezus is onderweg naar Jeruzalem om er

met zijn leerlingen het Paasfeest te vieren.

Met Pasen herinnert het joodse volk zich

dat God hen ooit bevrijd heeft uit Egypte.

En dat deze bevrijding telkens weer nodig is.

 

Die bevrijding geschiedt nu, als zij optrekken naar de tempel,

en daar in het Heilige komen te staan voor Gods gelaat.

Telkens als zij er met lege handen en met enkel zichzelf binnentreden

om daar God werkelijk te ontmoeten, worden zij weer Gods volk

dat onderweg is naar het beloofde land.

 

In het Heilige wordt alles afgebroken en ontbonden

wat er staat tussen hen en hun God.

Alles wat hindert om Hem werkelijk te ontmoeten,

alles wat hindert om door Hem te worden geleid.

 

Steeds staat er van alles tussen ons en onze God.

Wij komen tot Hem met geld en goed en offers van allerlei soort,

om Hem mild te stemmen en om ons eigen heil af te kopen.

Maar wij geven niet onszelf, vertrouwen onszélf niet geheel aan Hem toe.

 

En zo komt de levengevende ontmoeting niet tot stand

en worden wij niet echt bevrijd en blijven slaaf in Egypte.

Wij naderen wel God, die onvoorwaardelijk op ons wacht,

en die niets van ons verlangt dan wijzelf alleen.

Maar wij vullen zijn huis met van alles en nog wat,

en Heer van het huis verdwijnt achter dat alles onze hun ogen.

 

Het verhaal van de reiniging van de tempel wil ons bewust maken

van die oermenselijke neiging, alles zelf te willen verdienen of te kopen,

vanuit een diep verlangen om autonoom en onafhankelijk te zijn;

een diep verlangen om God en niemand anders nodig te hebben,

om eigenlijk gelijk aan God te worden – om God zelf te zijn.

 

Deze onbewuste streving ziet Jezus in de tempel gebeuren,

en Hij kan niet anders dan daarop reageren.

Het is Hem alles waard om ons te bevrijden, zelfs zijn eigen leven.

Opdat wij weer worden tot een tempel waarin God wonen kan,

en ons kan vormen tot zijn volk in zijn koninkrijk.

 

Steeds weer raken wij weg bij wat Gods verlangen is,

wanneer onze eigen verlangens op de voorgrond staan.

Gods verlangen is het om in ieder van ons wonen,

om zijn koninkrijk in en onder ons tot gestalte brengen.

 

Maar wij komen bij Hem met onze eigen verlangens,

en niet om Hemzelf; Hij is als een koe, zegt meester Eckhart,

die wij houden om de melk en de boter en de kaas,

maar die wij steeds weer achterlaten in onze wei.

 

Ook Paulus herinnert ons indringend aan het verlangen van God:

 

Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn,

en dat de Geest van God in jullie woont?

 

Ons lichaam is de tempel van God, zeggen Jezus en Paulus.

In ons moet Hij de ruimte krijgen, om er ons en alles te ontvangen.

Dat is een verrassende kijk op ons lichaam en ons leven.

Niet wij, maar God is er de gastheer, en wij de gasten.

 

En dat geldt voor alles wat lichamelijk is:

de dingen, de planten, de dieren, de hele kosmos:

God is er de gastheer van, en wij en al wat is,

zijn er uitgenodigd als door Hem gewenste gasten.

 

Maar ben ik wel gast in mijn lichaam en in al wat is?

Ben ik wel te gast bij mijzelf, bij wie ik ben?

Met al mijn unieke mogelijkheden, maar ook mijn grenzen?

Wil ik niet liever gast zijn in een ander lichaam,

dat er zoveel beter uitziet, jonger is,

heel andere talenten heeft, slimmer is?

 

En ben ik wel te gast in de relaties die mij gegeven worden?

Zou ik niet liever andere relaties hebben,

die mij misschien meer aanzien geven en respect?

Kan ik wel gast zijn met die onmogelijke ander die mij gegeven wordt,

of tref ik alleen mijzelf aan in het centrum van mijn leven?

 

En blijf ik wel gast – ook als alles minder wordt?

Wanneer mijn lichaam het begeeft of mijn geest minder helder,

mijn relaties het begeven en ik eenzaam wordt?

 

Jezus en Paulus nodigen ons uit om met hun ogen te kijken.

Zij vragen ons: Kun je jezelf zien als een tempel van God?

Durf je daar binnen te treden zoals je gegeven wordt,

om er te verschijnen voor zijn bevrijdend Gelaat? –

en je te laten ontbinden van al datgene waaraan je gehecht bent,

maar wat de ontmoeting met Hem en je naaste in de weg staat?

 

Als ik eerlijk ben en naar mijn eigen leven kijk, is dat een moeilijke zaak.

Dan moet ik erkennen dat ik vaak besefloos door het leven ga.

Dat ik onbewust zelf vaak de gastheer in mijn leven ben.

Wat God meestal in mij, zijn heiligdom, aantreft

 

zijn allerlei slimme verkopers die Hem en mijn medemensen

gunstig willen stemmen met offers van allerlei aard;

en geldwisselaars die Zijn goedheid inwisselen voor mijn goedheid.

Veel ruilhandel ten dienste van mijzelf i.p.v. Hemzelf.

 

‘Durf je, zoals ik, werkelijk gast te zijn in het huis van de Vader’,

dat is de uitdaging die Jezus aan ons allen vandaag stelt.

Durf je werkelijk met enkel jezelf voor God Gelaat te staan,

en te zeggen: Hier ben ik; mij geschiedde naar uw woord.

 

Durf je te zijn wat dwaas is in de ogen van de wereld:

even niet autonoom te zijn, maar afhankelijk en ontvankelijk;

een mooi en uniek geschenk van God zijn,

precies zoals je bent en even niet anders.

 

Leren onszelf te geven is een proces wat een leven lang duurt.

Maar als we dat meer en meer durven doen in ons leven,

dan worden we werkelijk een gast in zijn koninkrijk,

en zoeken wij Hem echt,

zoals wij zojuist in het openingslied hebben gezongen:

 

Wij zoeken Ú als wij samenkomen,

hopen dat Gij aanwezig zijt in ons,

hopen dat het er eens van zal komen:

mensen in vrede vandaag en altijd.

 

Ja, wij mogen hopen dat Hij aanwezig komt in ons leven.

Ja, wij mogen hopen dat het er van komen zal – steeds weer;

dat ons verlangen groeien zal naar zijn aanwezigheid in ons,

naar zijn bevrijdende komst en geboorte – advent

in ieder van ons, in zijn huis, zijn heiligdom.

Opdat Hij plaats kan vinden in al wat van Hem is en altijd al was.

 

Dat wij groeien in hoop en verlangen en van harte blijven zingen:

 

Wij vragen Ú – als behoud en zegen,

hopen dat Gíj – ons biddend verlangen bent,

hopen dat Gíj – ons uw adem blijft geven:

geestkracht die ons mensen tot vrede bekoort.

 

 

Bew

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *