Openbaring des Heren 2017

 

Inleiding.

Van harte welkom in deze kerstviering.  Voor de kerken van het Oosten is dit het eigenlijke kerstfeest: Christusfeest. Want vandaag openbaart de God van het joodse volk zicht in een kind. Dit kind is bestemd als leidsman voor alle volkeren: joden en niet-joden. Vandaag lopen wij met de wijzen – met de drie koningen-mee. Vaak zijn wij traag in het op weg gaan omdat we vastzitten aan onze eigen gewoonten en tradities. Willen we bidden en zingen om ontferming.

Overweging

Het verhaal gaat dat in de hemel de vier evangelisten elkaar ontmoeten. “We hebben het leven van Jezus toch maar mooi beschreven”, zeggen ze tegen elkaar. “Ik val het liefst maar met de deur in huis”, zegt Markus. “Mijn eerste zin is: Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Dan weten de mensen gelijk hoe ik over Jezus denk: Zoon van God.” “Dat is wel mooi”, zegt Lucas, “maar het gaat allemaal wel erg snel bij jou. Ik heb eerst een mooie geboorteverhaal geschreven waarin ik laat uitkomen voor wie Jezus komt. Hij komt voor de arme mensen. Ik heb ze herders genoemd omdat een voorvader van Jezus, koning David, ook eens een arme herdersjongen was. Zo leer ik de mensen in de goede Herder God zien” “Dat vind ik een hele mooie vondst”, zegt Mattheus, “ die herders. Maar wel een beetje eenzijdig. Jezus komt heus niet alleen voor de armen. Ook voor de rijke mensen. Ze hoeven niets eens joods te zijn. Hij komt voor mensen uit alle volkeren. Daarom heb ik de Wijzen uit het Oosten erbij gedaan. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden.” Johannes merkt op: “Jullie zijn zo tijd gebonden. Ten tijde van koning van Herodes. Maar Jezus is al het Woord van God vanaf het begin van de schepping. Hij is echt helemaal van eeuwigheid tot eeuwigheid.” Terwijl zij zo staan te praten komt Jezus er bij staan. Lachend zegt hij :”Zo komen de praatjes over mij in de wereld”.
Bij de verhalen uit de bijbel is niet de voornaamste vraag of ze wààr gebeurd zijn. De voornaamste vraag is: wié is Jezus volgens de evangelist? Om die vraag te beantwoorden gebruiken de evangelisten stukje geschiedenis zoals de figuur van koning Herodes. Veel meer maken ze gebruik van teksten van de psalmen en profeten. “Kijk “, zegt Mattheus, “die verzen gaan over Jezus”. In de psalm lees ik : alle volkeren komen naar Hem toe. Bij de profeet Jesaja lees ik: ze brengen goud en wierook mee. Van bijna alle verhalen over Jezus kun je stukjes terug lezen in het Oude of Eerste Testament. Wat Mattheus met zijn verhaal van vandaag wil zeggen is dit: Jezus is de koninklijke herder over alle volkeren. Hier in dit huis van Bethlehem is de wereldleider geboren. Jezus is wereldleider. Niet door macht en overheersing maar door dienstbaarheid ten einde toe. De wijzen uit het Oosten vragen naar de pasgeboren koning van de Joden. Aan het einde van het verhaal over Jezus vertelt Mattheus dat er boven het kruis geschreven staat: Jezus van Nazareth Koning van de Joden. Deze koning van de Joden komt om de weg van dienstbaarheid te tonen aan alle mensen. Zo zal hij wereldleider zijn.
Koning  Herodes is precies het tegendeel van Jezus. Wat koning Herodes begeerde was macht, rijkdom en aanzien. Hij was ontzettend bang dat iemand hem van zijn troon zou stoten. Hij liet zelfs al zijn kinderen vermoorden. Hij verschool zich in grote en goed bewaakte paleizen. Als Wijzen uit het Oosten spreken over een pasgeboren koningskind dan krijgt echt de zenuwen. Er staat: hij werd verontrust. Reken maar dat het erger was. Schrik. Woede. Angst. Hij roept de Schriftgeleerden en de priesters van de tempel bij zich. Die vertellen hem: uit het dorpje Bethlehem zal er ooit eens herder komen die vredesvorst genoemd zal worden. Dat kan best wel eens de Christus, de Messias zijn.
Hij stuurt de wijzen op weg, maar zelf blijft hij op zijn troon zitten. Heel de elite van Jeruzalem rond hem: de priesters, de Schriftgeleerden, het koninklijk hof. Heel die elite hoort niet waar het volk naar verlang en waar naar de wijzen op zoek zijn. Ze zoeken een herder die er voor zijn mensen wilt zijn; ze zoeken een vorst die de weg naar de vrede baant; ze zoeken een leider die hen naar een goede toekomst leidt; ze zoeken iemand aan wie je je kunt toevertrouwen. Ze zoeken naar een koningskind dat de harten van alle mensen zacht, mild en zorgzaam maakt.
De elite die zich niets van het gewone volk aantrekt en het volk dat een leider zoekt, waar horen we dat nog meer? Nu zijn er altijd zelf uitgeroepen leiders die zeggen tegen de elite en  namens het volk te spreken. Zij zeggen te weten wat goed is voor iedereen. Ze maken zich tot een nieuwe elite. Leider die macht zoeken en die het geweld niet schuwen , zijn niet te vertrouwen zegt Mattheus. Als het erop aan komt zijn het allemaal Herodessen.
Maar wijze mensen die op zoek gaan, die geduld hebben, die zelf in beweging komen, wijzen  die zich laten leiden door een ster, die bereid zijn te geven en te delen, wijzen die nederig op hun knieën kunnen vallen voor een koningskind in een armoedige woning, die wijzen zullen de wereld en de samenleving beter maken en op de goede weg helpen. Het is wijs met deze wijzen uit het Oosten mee te lopen. Deze wijzen noemen we  koninklijke mensen. Daarom maken wij er koningen van. We zeggen dat het er drie zijn omdat Matheus spreekt van goud, wierook en mirre. Hij nodigt ons met zijn verhaal uit om met de drie koningen mee te gaan opdat ook wij in Jezus de wereldleider leren kennen.   Nu zij de ware koning, koning Jezus,  gevonden en aanbeden hebben keren ze langs een andere weg – niet via het Jeruzalem van Herodes- naar hun landen terug. De andere weg: niet de weg van heersen, maar van dienen; niet de weg van verdeeldheid, maar van onderlinge verbondenheid; niet de weg van mijn eigen gelijk, maar de weg van gesprek en dialoog; niet de weg van de sterkste , maar de weg van zorg voor het kwetsbare; niet de weg van de grote mond, maar van de bescheiden vraag: kan ik wat voor jou doen? niet de weg van stiekem gedoe in het duister, maar de weg die het licht van de ster wijst. Het licht van de ster van Bethlehem wijst ons erop dat Christus het licht is voor alle volkeren. Wie wandelt in dit licht van Christus zal geluk en vrede vinden. Nogmaals wens ik u een zalig Christusfeest.

Voorbede

Pastor

Bidden we tot God die als bron van licht in het duister van ons leven straalt:

Lector

Voor mensen die zin en richting in hun leven zoeken. Dat zij zich niet overgeven aan machtsbeluste leiders met mooie beloften. Dat zij in Christus de ware herder leidsman willen ontmoeten die hen op wegen ten leven brengt.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor de kleine christengemeenschappen in het Midden-Oosten, die zwaar te lijden hebben van oorlogen , terreur en honger. Dat zij kracht en moed vinden om dit Kerstfeest te vieren; dat zij te midden van alle geweld het verlangen naar vrede blijven koesteren.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Voor de samenleving van Nederland en van onze stad Oss. Dat wij  vreemdelingen gastvrij ontvangen en  met hen wegen zoeken voor een vreedzaam en veilig bestaan.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Voor onze parochiegemeenschap: voor de zieken en voor hen die door eenzaamheid of verdriet worden beproefd.  Schenk hen uw licht in het duister.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Goede God, moge alle volkeren der aarde in Christus het licht zien zodat zij wegen vinden naar het komende Koninkrijk.
Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *