Woord van welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom hier weer in onze viering. In Brabant begint pas volgende week de vakantie, maar onze parochie is vandaag al op vakantie en we zullen dus zonder koor zijn.  Maar zingen… dat kunnen we.

Vandaag is het thema de  Profeet.  Jezus vergelijkt zijn optreden met dat van een profeet, hij die namens God spreekt. Mogen wij hier Gods aanwezigheid in woord en daad beleven.

 

Maken we het stil een ogenblik.

 Gebed:

Goede God, U bent in geen beeld te vangen,

alleen verstaanbaar met een gelovig hart.

Maak ons open en ontvankelijk.

Geeft dat wij uw wonderlijke aanwezigheid zien en erkennen

in wat er aan bevrijdend leven van mensen aanwezig is.

Geef dat wij het alledaagse wonderlijke verhaal van mensen ,

die elkaar het leven mogelijk maken,

kunnen zien als uw verhaal in ons midden.

Dat vragen wij U in naam van Jezus,

uw zoon en onze broeder. Amen

Overweging

Wie is jouw profeet? Dat lijkt de liturgie ons vandaag te vragen. De eerste lezing gaat daarover en zeker de tweede, de evangelielezing.  Een profeet is iemand die spreekt namens God, die jou Gods woord brengt, die jou wijst naar God en de werkelijkheid duidt vanuit Gods ogen. Maar wie is dan die profeet in míjn leven? Waar vind ik die?  Zijn er in onze tijd nog profeten? Jazeker! Profeten zijn van alle tijden. Mensen die indringend uitdagen tot en oproepen tot het goede.

Indringend uitdagen en indringend oproepen alléén is niet genoeg. Er zijn genoeg valse profeten, telkens weer. In  het publieke politieke leven, ook in onze Nederlandse rooms katholieke kerk waar we staan voor indringende ontwikkelingen, maar waar ons gelovige leven vaak alleen maar wordt gezien vanuit een organisatorische en wettische oogpunt.

Boeiend en inmiddels overtuigend is het spreken en handelen van onze nieuwe Paus, Franciscus. Althans zo komt hij op mij over. Wetten en regels, wíj mensen maken die, en ze zijn belangrijk en een richtingwijzer, maar je moet je altijd afvragen hoe en waar ze de mens dienen. Want daarin toont zich  Gods kijken: het heil van de mens. Dat is de kern van ons christelijk geloven : dat God ons welwillend gezind is, dat God het heil wil voor iedere mens. En degeen die míj daarvan indringend getuigt, die is mijn profeet.  Titus Brandsma die midden in het leven van zijn tijd bleef getuigen van Gods zorg voor mensen tot in de hel van Dachau toe, die is mijn profeet. Ook onze Paus, Franciscus,  in wie ik steeds overtuigender een oprechte aandacht voor mensen beluister, maag ik profeet noemen in onze tijd. Maar vooral de mensen met wie ik nu leef. U, parochianen bij ik zoveel welwillendheid en zorg ondervind; mijn medebroeders en zusters in de Karmel ook: wij zijn profeten voor elkaar.

Ik denk dat het evangelie ons heel scherp de weg wijst naar Gods woord in ons leven, naar Dé profeet.

Jezus kwam in zijn eigen dorp terug. Hoe zijn leven daarvoor in Nazareth was geweest, daarover vertelt de traditie ons niets. Hij had daar waarschijnlijk de timmerwinkel van zijn vader, Jozef, voortgezet, maar was gaan studeren in een rabbijnenschool – allemaal mijn speculatie! Maar het evangelieverhaal vertelt ons nu zijn terugkomst in Nazareth na weg te zijn geweest. Hoe hij op sabbat naar de synagoge ging en het woord nam; en de mensen verbáásde door zijn woord en uitleg. Ennnnn… ze slóten zich!     Dat kán toch niet, dat is toch maar gewoon onze timmerman, wat verbeeldt die zich wel?

En als je zo vastgepind wordt op je verleden, dan sla je  dicht, raak je verlamd en kun je dus niets zinnigs meer betekenen. “Hij kon daar geen enkel wonder doen”, staat er. Hij kon niemand de ogen openen voor Gods wondere werken, want Hij ontmoette alleen ongeloof.

 

Kent u dat ook dat na enige jaren afwezigheid je die vroegere buurjongen of dat buurmeisje weer eens tegenkomt en je verbaast hoe die zich gemaakt heeft. Wat een intelligente jonge vrouw zij geworden is of wat een aardige jonge man, of zie je alleen nog steeds dat rotjoch van vroeger?  Om iemand te laten opbloeien en zich te laten ontwikkelen, heeft die mens vertrouwen en geloof nodig.

Ik begon met de vraag: wie is jouw profeet?  Onze belangrijkste profeet, mijn belangrijkste profeet is Jezus, die timmerman uit Nazareth, de zoon van Maria! Hij heeft mij gewezen op God die mijn vader is en in wiens hand ik geborgen ben.

 

 

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *