Overweging:

Jezus lijkt ons vandaag iets onmogelijks te vragen:
Wie naar Mij toe komt,
moet zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven haten,
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

Vooral het woordje ‘haten’ stuit ons tegen de borst en maakt het onmogelijk om Hem hierin te volgen. Je kunt niet zomaar iemand gaan haten en al helemaal niet je geliefden. Wat zou Jezus dan bedoeld hebben? Wat Hij hier bedoelt, is niet jezelf of de ander als zodanig haten, maar vóór alles God zélf zoeken:
Zoek eerst en vooral het koninkrijk van God, en al het andere – jijzelf en je geliefden – Zullen je daarbij gegeven worden.
Dat is de terugkerende boodschap die Jezus in gelijkenissen en mét zijn leven heeft verkondigd. Waar hij bezorgt over is, is dat hij ziet dat mensen in zijn omgeving, méér dan ze in de gaten hebben, zichzelf en de ander zoeken om hun eigen koninkrijk in stand te houden.  Daardoor verdwijnt de Vader  die hen en alles geeft – uit hun dagelijkse leven. Daardoor hinderen zij precies dat waar Jezus in het Onze Vader om bidt: Gods koninkrijk – Zijn heerschappij – op aarde. En zo vergaat het vaak ook ons. We zijn behept met een onbewuste neiging om ons eigen koninkrijk te stichten en te behouden. En dat hindert de komst van Gods aanwezigheid in ons midden. Die vaak onbewuste neiging om de ander – vader, moeder, man, vrouw, kinderen…, dienstbaar te maken aan ons eigen leven, die neiging moeten we leren zien en zó gaan haten, dat God onze Vader meer en meer de kans krijgt om zijn rijk vorm te geven in en onder ons. Dat is waartoe Jezus ieder van ons uitnodigt als Hij zegt:
Wie naar Mij toe komt,
moet zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven haten,
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Op het eind van het verhaal nodigt Jezus ons wederom, maar nu met andere woorden uit, ditzelfde te doen. Daar zegt Hij:
Zo moet ieder van jullie alles loslaten wat hij bezit;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Haten krijgt hier zijn volle betekenis. Haten is niet: de ander het leven niet gunnen, maar: je houvast niet zoeken in je geliefden of jezelf, hen niet langer te beschouwen als nuttige onderdanen in jouw koninkrijk. Maar jezelf en je geliefden gaan zien als een dagelijkse gave van God aan jou, om samen het koninkrijk van God te zoeken en binnen te gaan. Dat is ook waartoe God Abraham uitnodigde om zijn koninkrijk binnen te kunnen gaan:
ga uit, jij, voor jou,
uit jouw land,
uit jouw familie
en uit het huis van jouw vader,
naar het land waarheen Ik je brengen zal.

Ja, Abraham ging uit, maar wel mét zijn vrouw en zijn familie en zijn vele bezittingen. Zijn uitgaan betekende niet: alles weg te doen en achter zich te laten, Zijn uitgaan betekende, dat hij alles losliet wat met hem meeging, om zich mét alles en allen  volledig toe te vertrouwen aan zijn God.

Willen jullie mijn leerlingen zijn
en Mij volgen in jullie leven op aarde’,
zegt Jezus,
–willen jullie wérkelijk christenen zijn –
dan zul je ín en doorhéén je vader en je moeder en je kinderen en jezelf jullie Vader zoeken die ook mijn Vader is. En wel zo, dat je die hardnekkige neiging om terug te buigen op jezelf zó vervelend gaat vinden, dat je die neiging gaat haten en er los van komt.
Zoek eerst en vooral het koninkrijk van God,
en al het andere zal daarbij gegeven worden,

Dat vormt het hart van Jezus boodschap en het hart van een oprecht christelijk geloofsleven. En dat zal de focus moeten zijn van ieder van ons, willen we werkelijk Jezus navolgen. Al het andere dat ons daarbij gegeven wordt, vader, moeder, kinderen en jezelf, zal dan een weg worden om samen met elkaar het koninkrijk van God te zoeken en binnen te gaan. Want dan pas kan God de Vader in en onder ons barmhartig en bewarend aanwezig komen, om zijn Koninkrijk te vestigen hier en nu op deze aarde. Dat is de kern van de blijde boodschap van vandaag.

Laat ons bidden

 

Bewarende God, Jij, die alle mensen tot jouw koninkrijk roept, en niemand daarvan uitsluiten wil: wees Koning in ons midden. Geef dat wij jouw aanwezigheid mogen ontdekken in onszelf en in elkaar, en tot instrument worden van jouw vrede.

Laat ons zingend bidden

 

Bewarende God, Jij, die ons als hulp geeft aan elkaar om jouw koninkrijk te zoeken en binnen te gaan, maak ons hart gevoelig voor jouw leiding: voor die stille bewarende kracht in ieder van ons, die voor ieder van ons het leven zoekt, en ons bijeenverzamelen wil tot jouw volk.

Laat ons zingend bidden

 

Bewarende God, Jij, die ieder van ons bewaart en niemand verloren laat gaan, open ons hart voor de tekorten van elkaar. Leer ons jouw vergeving te ontvangen,  en ruimhartig te delen met elkaar.

Amen

 


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *