Drievuldigheidszondag

Openingswoord

Goede morgen beste mensen, van harte welkom weer hier in onze viering.  De Paastijd hebben we afgesloten met het Pinksterfeest, het feest van de Geest.  Nu nodigt de liturgie ons uit voor een meditatie over het wezen van God.  God, drie en één!

Beginnen we deze viering met onze kortste geloofsbelijdenis en waarin wij gedoopt zijn:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

 

Overweging

Vandaag vieren we het feest van de heilige Drie-eenheid, het mysterie van God: Vader, Zoon en Geest. God is één. Tegelijk hebben we vele namen nodig om iets van God uit te zeggen.

U kent het verhaal van  Augustinus, meen ik? Ik heb dat al eens eerder verteld. Hij schreef over een  kind dat aan het strand een kuiltje had gemaakt en met zijn emmertje bezig was steeds weer een emmertje water uit zee te halen en in zijn kuiltje te gieten. Augustinus komt langs en vraagt dat kind wat het aan het doen is en het kind antwoordt: “ik wil de zee leegmaken en in mijn kuiltje stoppen“. Dat is wat wij doen als wij proberen in ons hoofd ons het volledige beeld van God te vormen. God is veel te groot voor ons verstand! Vervolgt Augustinus.

Met ons verstand zitten wij met vragen die we  niet kunnen rijmen met een beeld van God die Liefde is. Vragen als:  Waarom is er oorlog, waarom is er zoveel lijden? Waarom doen mensen elkaar pijn? waar komt het kwaad vandaan in onze wereld?  En in onze rationele tijd, waarin wij voor alles een oorzaak en een reden zoeken, helemaal. Wat niet past in ons denkpatroon, kan niet bestaan. God bestaat niet! Punt uit??              Is dat inderdaad zo?

Voor velen is dat veel te radicaal; er zijn ook veel vragen die buiten de wetenschappelijk vragen bestaan.  Waar kom IK vandaan? Waar leef ik voor?  Wat is mijn bestemming?  Wie ben ik? En wat worden we niet vaak geraakt door een zonsondergang, door de pracht van wolken-formaties, door de stilte van de natuur, de groeikracht in alles,  het leven van de dieren om  ons heen, het werken van een mier? Mozes hield dat in zijn tijd de mensen al voor, zoals we hoorden in de eerste lezing.

Wij kennen God niet!  “Niemand heeft ooit God gezien”, zegt Johannes in zijn brief.

Wij kunnen niet tegen de zon IN kijken.  Maar we mogen wel in het zonnetje gaan zitten en ons warmen!

Jezus is het menselijke gezicht van de Eeuwige. In Hem horen wij de Eeuwige spreken in onze taal, in Hem zien we de Eeuwige handelen op menselijke maat.  In Jezus ervaren  wij dat God liefde is, verbondenheid zoekt met ons mensen,  mét ons is, door alles heen, in alle levensomstandigheden, in vreugde én in pijn; in verlies en rouw én in de vreugde en dankbaarheid.  En dat woord blijft klinken ook al is Jezus gestorven, en zijn beeld blijft spreken ook al is hij niet meer lijfelijk met ons. Zijn Geest liet Hij ons als erfenis! Opdat wij zouden zijn als Hij, zouden doen als Hij, zouden leven als Hij:  met God verbonden mensen.

Ik las ergens: Wanneer het donker is in ons leven, roepen we naar de Vader om licht. Bij de Zoon steken we ons licht op. En met de hulp van heilige Geest kunnen we voor anderen een licht zijn.

Wij zijn in het leven geroepen door God en niemand van ons gaat  zijn levensweg alleen! Want mét ons gaat de Ene, de eeuwige in wie wij gedoopt zijn en die wij belijden als Vader, Zoon en heilige Geest!

 

 

 

 

 

 

Slotgebed:

Wij danken U God, enig en trouw,

dat U uzelf hebt doen kennen in onze mensenwereld,

in Jezus de Christus vooral

Doe ons opnieuw geboren worden

als mensen naar uw beeld, als uw kinderen

als broers en zussen van Jezus Christus,

als erfgenamen van uw Geest.

Uw Geest die leven geeft steeds weer

ons leven lang tot in uw eeuwigheid.

 

Categorieën: Overwegingen

1 reactie

Avatar

renepetersoss · 6 juni 2015 op 20:10

Heel mooi!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *