Woord van welkom

Van harte welkom in deze viering. |n het bijzonder het herenkoor dat na de vakantieperiode het  spits af bijt . Wij komen samen: niet als een losse verzamelingen individuen die niets met elkaar te maken hebben. We komen samen aan de Tafel van de Heer die ons aan elkaar aan bindt, die ons naar elkaar doet kijken als medegasten, die ons omvormt tot één gemeenschap waarin Gods liefde voor mensen zichtbaar wordt. Een feestmaal is een beeld van hoe de gemeenschap kan zijn en hoe onze samenleving zou kunnen worden. Als kerk hebben wij de taak de mensen tot eenheid te brengen en verdeeldheid op te heffen. Daarin slagen we niet altijd. Bidden we daarom om ontferming.

Overweging

In iedere samenleving zijn omgangsvormen.  Op de televisie heb je het programma van Jort Kelder : Hoe heurt het. Hoe pak je wijnglas van het dienblad en hoe houd je het vast? In het dagblad Trouw heeft Beatrijs Ritsema een leuke rubriek: Moderne manieren. Mag je in een restaurant zeggen dat de porties te klein zijn? Hoe spreek ik iemand aan op neuspeuteren? Mag ik vrienden vragen biologisch te koken?
Kunnen we nu Jezus van Nazareth in het rijtje van Jort en Beatrijs zetten met zijn advies: ga niet direct op de stoel zitten bij de gastheer. Die kan voor een ander bestemd zijn.  Doet Jezus ook aan omgangskunde en etiquette? Ik denk toch van niet.  De lezing begint al met de opmerking dat de Farizeeërs Jezus scherp in de gaten hielden. Hij was blijkbaar als een soort speciale gast uitgenodigd om hem te observeren. Wat zou hij zeggen? Wat zou hij doen?  Ze verwachten iets uitdagends. Stof voor discussie. Maar misschien ook iets om te beschuldigen van ontrouw aan de Joodse Wet. Hij is op weg naar Jeruzalem, de stad van zijn lijden, dood en verrijzenis, Heeft Lucas ons al verteld. Maar Jezus heeft zelf ook een scherpe opmerkingsgave. Hij ziet iets wat eigenlijk niet gezien mag worden. Hij ziet hoe iedere genodigde de beste plaats aan tafel zoekt. Hoe dichter bij de gastheer, hoe meer je in het oog valt, hoe meer aanzien je geniet. Eigenlijk vind Jezus het wel vermakelijk. Ze komen om Hem te observeren en ongewild en onbewust zetten ze zichzelf te kijk. Met milde humor zet Jezus de gasten voor schut. Hij vertelt een gelijkenis. Het is natuurlijk niet zo wat jullie doen. Het lijkt er alleen maar op. “ Iemand gaat naast het bruidspaar zitten en wordt daardoor alsmaar gefotografeerd. Hij is van het feest niet weg te denken. Totdat de ceremoniemeester komt.
Deze plaatsen zijn voor de ouders en hun beste vrienden. Achter in de zaal aan het tafeltje links is nog wel een  plaatsje vrij. Vol schaamte zoekt die persoon  een plaatsje bij de gasten die verre familieleden of vage vrienden zijn.”
“ Maar weet je wat ook kan”, zegt Jezus, “ dat is dat de bruidegom door de zaal loopt,  jou ziet en zegt “dat is een tijd geleden, kom even bij me zitten. Leuk dat je er bent.” Iedereen in de zaal ziet jou zitten en denkt: “ Dat moet vast wel een hele goede vriend zijn”. “Het is maar een gelijkenis die me zomaar te binnenschoot”, zegt Jezus, “maar jullie brave en wetsgetrouwe Farizeeërs zijn natuurlijk  niet zo. Jullie weten uit de Schrift: “Wie zich verheft zal vernederd worden, wie zichzelf vernedert zal verheven worden”.  En jullie weten ook: “wie zich vernedert vindt genade bij God. Voor de kwaal van de hoogmoedige is er geen genezing.” Het is milde humor van Jezus, maar ik denk dat de toehoorders toch niet veel gelachen zullen hebben. Eerder voelen zij zich beschaamd.
Wat Jezus met zijn gelijkenis aan het licht brengt is niet alleen dat mensen geneigd zijn zich beter te vinden dan een ander maar ook dat ze een ander geen goede plek aan tafel gunnen.  Hij laat  zien  dat hele keurige mensen – dat waren de Farizeeërs toch in tegenstelling tot de zondaars, hoeren, zieken en tollenaars, –  hun plaats niet weten. Nederig zijn is je plaats weten, weten wat je waard bent. Je zelf niet  onderschatten of overschatten.
In de ogen van God ziet de samenleving er anders uit: God heeft een voorkeursliefde voor de  armen en kleine mensen.  Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. Hij geeft hoop aan rechtelozen. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. Een zondaar die zich bekeert is voor God even belangrijk als 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Lieve Farizeeërs jullie komen niet vanzelfsprekend bij God op de eerste plaats. Nu kun je tactisch ergens onderaan de rij  gaan zitten. Het is helemaal niet zeker dat je dan  hoort : “Vriend ga hogerop”.  Nederigheid is dat je je eigen plaats kent.
Wat is onze plaats aan de tafel van de wereldsamenleving? Onderaan hebben kinderen een handjevol rijst en bovenaan is er sprake van verkwisting en overconsumptie. Een stukje méér welvaart zou in heel veel landen verbetering van levensomstandigheden met zich mee brengen. In onze streken lijden mensen aan welvaartsziekten.  Dat is toch eigenlijk een raar woord. Waarom heeft niet iedereen zijn juiste plaats aan de tafel van de wereld?
Jezus spreekt nu tot zijn gastheer: “Met al deze gasten heb je je eigen club uitgenodigd.  Je kunt er zeker van zijn dat je uitnodigingen terugkrijgt.  Eigenlijk is jouw gastvrijheid ook maar een soort berekening. Daar wordt de wereld niet beter van.” Over het hoofd van de gastheer heen zegt Jezus tegen ons: “ Als je gastvrij wilt zijn nodig dan de mensen uit die arm, gebrekkig, kreupel en blind zijn.  Deze categorieën staan voor mensen die niet meetellen omdat ze onder aan de ladder van de samenleving bungelen.  Voor mensen die vanwege psychische of fysieke handicaps het buiten het normale leven gehouden worden. Voor mensen die het tempo van de maatschappij niet kunnen bij houden. Voor mensen die geen toekomst meer zien.
Jezus zegt:  “Laat nou ook eens die mensen een plaatsje zoeken aan de tafel van de wereld. En als ze komen en als ze een plaats innemen waar jij had willen zitten, doe dan een stapje terug en laat hen voorgaan.  Wees zo nederig dat je een plaats zoekt en vindt te midden van mensen die jou nodig hebben om zich aan tafel thuis te voelen. Concreet in onze dagen: “gun vluchtelingen ook een plek in onze samenleving en wees bereid zelf een stapje terug te doen als het nodig is. Gun het een ander om naast je te zitten.” Als er een tafelschikking komt waarin ieder zijn eigen plek heeft en zijn buurvrouw of buurman vriendelijk in de ogen  kan kijken, dan is dat een stukje hemel op aard. Jezus belooft ons: wie nederig zijn plaats weet wordt ook bij de voleinding der wereld door God gezien. Hij treft je aan bij mensen bij wie Hij jou verwacht. Niet hoger ; niet lager. Hij ziet jou op jouw plaats aan het hemels feestmaal.

Voorbede

Pastor: God, voor kleine mensen bent u bereikbaar.
Hoor dan ons gebed en verhoor ons.

 

Lector:

Goede God, wij bidden dat wij onszelf leren kennen en onze plaats weten te vinden te midden van de mensen. Bewaar ons voor hoogmoedigheid waarmee we op anderen neer kijken; behoed ons voor valse bescheidenheid waardoor we onszelf te kort doen. Laat ons uitgroeien tot die mens zoals u ons gewild en bedoeld hebt.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector
Goede God, uw voorkeur gaat uit naar kleine mensen; zij zijn kostbaar in uw ogen. Help ons met respect en eerbied te kijken naar mensen aan de randen van de samenleving: de hoogbejaarden die te duur zijn; de mensen met een handicap voor wie geen plaats is op de arbeidsmarkt ; de vluchtelingen die we liever niet wille ontvangen; de mensen die door tegenslag en baanloosheid tot armoede vervallen. Help ons om hen aan een goede plaats een uw tafel te gunnen.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector Goede God, wij bidden u voor het welslagen van de Missie Verkeersmiddelen Actie. In India zet een ziekenhuis zich in voor terminale patiënten. Om ambulances aan te schaffen hebben zij ons om hulp gevraagd. Laat ons niet doof blijven voor hun geroep ; maak ons harten mild en onze handen gul. Mogen wij onze Indiase zusters en broeders helpen goed verzorgd en waardig te sterven.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de slachtoffers van de aardbeving in Italië. Voor hen die gestorven zijn; voor hen die het  over leefden. Dat zij hulp ontvangen op veilige wijze hun dorpen op te bouwen. Voor onze parochiegemeenschap. Voor de ernstig zieken in ons midden. Om overgave aan Gods wil. Voor de vereenzaamden en bedroefden. Om troost en genezende aandacht. Voor de intenties in het boek van de  Maria kapel. Voor onze persoonlijke intenties.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Pastor

Heer God, maak ons van harte bereid zo met elkaar om te gaan  dat ieder zijn plaats vindt aan de tafel van deze wereld.
Door Christus onze Heer.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *